SUEZ Belgium (geïntegreerd met Veolia Belux) huldigt industriële site Valomet in

SUEZ Belgium* opent in de North Sea Port de grootste verwerkingsinstallatie in de Europese Unie voor de recuperatie van ultrafijne non-ferro metaaldeeltjes uit het residu dat ontstaat na de verwerking van restafval. Dit residu, bodemassen genoemd, wordt al gebruikt om onder meer wegen en landingsbanen aan te leggen. Door metaaldeeltjes uit de bodemassen te recupereren en op te waarderen, gaat SUEZ* met het innovatief Valometproces nog een stap verder. Deze metalen, die voorheen als verloren werden beschouwd, worden opnieuw ingezet in de productieketen. Vlaams minister-president Jan Jambon spreekt over een “prachtig voorbeeld van een circulaire economie”.

In onze restafvalzak belanden vaak kleine gebruiksvoorwerpen waar metaal in verwerkt zit. Denk maar aan balpennen, chipkaarten of kleine lampjes. Ook recycleerbare voorwerpen, zoals blikjes frisdrank, komen vaak verkeerdelijk bij het restafval terecht. De waardevolle metalen, verwerkt in deze gebruiksvoorwerpen, worden vandaag dankzij Valomet gerecupereerd en herwaardeerd.
 

Een duurzaam proces voor de terugwinning van kostbare metalen

Het restafval van huishoudens en bedrijven gaat naar afvalenergiecentrales die het omzetten in elektriciteit en stoom. Bij de verwerking van dat afval blijft een residu achter: bodemassen.

SUEZ* brengt de bodemassen naar haar verwerkingssite in Grimbergen. Daar wordt uit de bodemassen een ultrafijne fractie gefilterd, een non-ferro metaalconcentraat bestaande uit deeltjes tussen 0 en 20 mm groot. Deze ultrafijne fractie is in zijn geheel weinig bruikbaar. Daar biedt Valomet nu een oplossing voor. De fracties worden naar deze site in Gent vervoerd. Dankzij het intern ontwikkeld Valometproces, kan SUEZ* nog een stap verder gaan: het recupereert uit deze fractie hoofdzakelijk aluminium, koper en een minerale reststroom (het residu dat overblijft na het scheiden van de metaaldeeltjes). Uit 100 ton restafval kan het Valometproces tot 200 kilogram zuiver aluminium, 50 kilogram zuiver koper en 210 gram edele metalen terugwinnen.

Het aluminium en koper wordt aan een eindgebruiker, bijvoorbeeld een aluminiumsmelterij of koperraffinaderij, doorverkocht. Zij verwerken het tot secundaire grondstoffen en gebruiksvoorwerpen die opnieuw ingezet worden in de industrie. De minerale reststroom wordt terug naar de SUEZ*-site in Grimbergen gestuurd. Daar wordt het opgewaardeerd tot een secundaire grondstof ter vervanging van zand en grind in de wegenbouw en betonindustrie.

Het energieverbruik van het Valometproces ligt voor de recuperatie van koper 80% lager ten opzichte van het klassieke ontginningsproces. Voor aluminium is dat zelfs 95% lager. Zo vermijdt Valomet de ontginning van nieuwe grondstoffen, maar ook bijkomende CO2-uitstoot.
 

Jaarlijkse productiecapaciteit van 12.000 ton metaalconcentraat

Tijdens het pilootproject, dat in 2014 van start ging, werd jaarlijks 1.300 ton metaalconcentraat verwerkt. Vandaag is de productiecapaciteit 12.000 ton metaalconcentraat per jaar. Het verwerkte materiaal is onder andere afkomstig van een vijftigtal afvalenergiecentrales van SUEZ* gelegen in het Verenigd Koninkrijk, Frankrijk, Nederland, Duitsland, Polen en Servië. De teruggewonnen materialen worden hergebruikt in Belgische en Europese smelterijen en raffinaderijen.

"De toenemende schaarste van natuurlijke grondstoffen is een uitdaging voor de toekomstige generaties. Bij SUEZ* leveren we met Valomet een belangrijke bijdrage aan de Europese circulaire economie door uit het residu van verwerkt afval waardevolle grondstoffen te recupereren die opnieuw gebruikt worden in productieprocessen", vertelt Eric Trodoux.
 

SUEZ* zet Vlaanderen verder op de kaart in de circulaire economie

Met dit pioniersproject bewijst SUEZ* dat bodemassen geen eindpunt in de afvalverwerkingsketen vormen. Zo versterkt het afvalverwerkingsbedrijf nogmaals zijn aanwezigheid in elke levensfase van afval. SUEZ* toont daarmee haar betrokkenheid bij een optimale en doorgedreven recyclage en een circulaire economie. Omwille van het innovatieve karakter van het project kende de Vlaamse regering Valomet een subsidie van 1 miljoen euro toe.

Jan Jambon, minister-president van de Vlaamse Regering, huldigde de Valometsite vandaag officieel in. "Circulaire economie biedt bijzondere opportuniteiten voor onze industrie en samenleving. Valomet is daar een prachtig voorbeeld van", aldus de Vlaams minister-president.

 

*Sinds maart 2022 is de integratie tussen Veolia Belux en SUEZ R&R Belgium een feit. Door hun kennis en expertise te bundelen, versnellen ze samen de ecologische transformatie en kunnen ze nog meer geïntegreerde en innovatieve oplossingen aan hun klanten aanbieden en implementeren.