Binnenluchtkwaliteit: maatregelen voor een betere binnenlucht

De luchtkwaliteit en de gevolgen van luchtverontreiniging zijn nu een belangrijk probleem voor de volksgezondheid en de levenskwaliteit: volgens de WHO worden wereldwijd naar schatting meer dan 8 miljoen vroegtijdige sterfgevallen veroorzaakt door luchtverontreiniging, waarvan 3,8 miljoen worden toegeschreven aan de slechte lucht binnenshuis.

Net zoals de toegang tot drinkwater is voor Veolia de volksgezondheid en de kwaliteit van leven ook van essentieel belang. Daarom heeft de Veolia Groep besloten om haar expertise en oplossingen te gebruiken om de kwaliteit van de binnenlucht te verbeteren.

 

De luchtkwaliteit: een wereldwijde uitdaging voor de levenskwaliteit en de volksgezondheid

 

EEN “ONZICHTBARE” EN COMPLEXE VERVUILING 
 

Luchtvervuiling treedt op wanneer een overmatige hoeveelheid stoffen afkomstig van een chemisch, fysisch of biologisch middel in de atmosfeer terechtkomt. Deze stoffen zijn van natuurlijke aard of van menselijke bronnen.

De luchtkwaliteit wordt regelmatig gecontroleerd en gemeten door een combinatie van chemische en elektronische middelen. Krachtige sensoren en analyse-apparatuur worden aangesloten op een computersysteem dat veelvuldig waarden registreert. Deze waarden maken het mogelijk om het niveau van luchtvervuiling in een specifiek gebied te kwantificeren.

 

EEN BELANGRIJK VOLKSGEZONDHEIDSPROBLEEM
 

Luchtvervuiling is een van de grootste milieurisico's ter wereld. Volgens de WHO heeft het in 2016 wereldwijd naar schatting meer dan 8 miljoen vroegtijdige sterfgevallen veroorzaakt, waardoor het wereldwijd de op drie na hoogste risicofactor voor sterfte is. Bovendien is de binnenlucht in gebouwen niet minder vervuild dan de buitenlucht, terwijl we meer dan 85% van onze tijd in een afgesloten ruimte doorbrengen.

De Elabe-studie voor Veolia, die in 2019 in Frankrijk, België en de agglomeratie Sjanghai over dit onderwerp werd uitgevoerd, is in dit opzicht belangrijk: één op de twee of zelfs meer dan 60% van de Belgen en de inwoners van Shanghai zijn verbaasd te vernemen dat we meer blootgesteld zijn aan luchtvervuiling in onze huizen en de gebouwen die we frequent bezoeken dan buiten.

 

ONZE UNIEKE EXPERTISE VOOR HET VERBETEREN VAN DE LUCHTKWALITEIT
 

Onze expertise op het gebied van water, afval en energie stelt ons in staat om de uitdaging van de luchtkwaliteit aan te gaan, in het bijzonder door onze expertise op dit gebied:

 • Beheersing van de luchtemissies van onze technologieën voor de verbranding van gevaarlijk afval
 • Controle van geuren die door afvalwaterzuiveringsinstallaties worden uitgestoten
 • Audit en meting van de sanitaire kwaliteit van de water- en luchtstromen in gebouwen

Onze expertise in het beheer van de energie-efficiëntie van installaties legitimeert ons bovendien op dit gebied van de binnenluchtkwaliteit, die nauw verbonden is met het energiebeheer in een gebouw.
Dankzij onze ervaring kunnen wij onze klanten kwaliteitsvolle lucht garanderen tegen een optimale prijs.

LUCHTVERVUILING EN DE GEVOLGEN ERVAN. 
 

Huidige cijfers (bron: OMS 2018)
 

 • In 2016 werden wereldwijd 8 miljoen sterfgevallen toegeschreven aan luchtvervuiling  => 4,2 miljoen voortijdige sterfgevallen toegeschreven aan de buitenluchtvervuiling en 3.8 miljoen aan de binnenluchtvervuiling.

 • 91% van de wereldbevolking woonde in 2016 op plaatsen waar de richtlijnen voor de luchtkwaliteit van de WHO niet worden toegepast.

 • In 2015 worden de gezondheidszorgkosten geschat op $ 21 miljard en is luchtvervuiling verantwoordelijk voor 1,2 miljard verloren productiviteitsdagen ("De economische gevolgen van buitenluchtvervuiling", OESO - september 2016).

Voorspelling 2060 :

 • Tot 9 miljoen voortijdige sterfgevallen per jaar (Bron IHME: Institute for Health Metrics and Evaluation

 • Luchtvervuiling zou tot 1% van het mondiale bbp in 2060 kunnen kosten (het effect op de arbeidsproductiviteit, de gezondheidsuitgaven en de gewasopbrengsten zou een geleidelijke toename van de totale economische kosten met zich meebrengen 1% van het bruto binnenlands product ter wereld) (OESO-bron)

 • Elk jaar zouden de verwachte kosten voor de gezondheidszorg $ 176 miljard bedragen en de impact op de productiviteit zou worden geschat op 3,7 miljard verloren dagen ("De economische gevolgen van buitenluchtvervuiling", OESO) - september 2016)

 


Een ingenieur ten dienste van een goede luchtkwaliteit

Veolia’s bestaansrecht is om bij te dragen aan menselijke vooruitgang, door zich stevig in te schrijven voor de duurzame ontwikkelingsdoelen van de VN. Er moet rekening worden gehouden met alle vervuiling, ook wanneer deze nog niet algemeen bekend is of onder controle staat van het grote publiek.

Dankzij de expertise in energiediensten ondersteunt Veolia haar klanten terwijl ze hun ecologische voetafdruk verkleinen (energie-efficiëntie, efficiënt beheer van voorzieningen,...). 

Veolia biedt haar klanten een garantie voor luchtkwaliteit, die anderen nog niet bieden.

Veolia biedt haar klanten een garantie voor luchtkwaliteit, die anderen nog niet bieden.
De Veolia Groep speelt een rol als integrator en integrator van alle componenten die nodig zijn om haar klanten, beheerders van openbare of particuliere gebouwen, een voorbeeldige luchtkwaliteit voor de gezondheid van bewoners / burgers te garanderen en de uitdagingen van energie-efficiëntie en valorisatie van hun erfgoed. Veolia bestrijkt dus de gehele waardeketen van de IAQ: audit / diagnose om de situatie te kwalificeren, de controle van faciliteiten via continue monitoring, de levering en installatie van aangepaste luchtbehandelingssystemen of depollutie en de vereniging van bewoners om de luchtkwaliteit van het gebouw te verbeteren.

 

EEN SPECIFIEK AANBOD

Veolia ontwikkelt al lang oplossingen voor de kwaliteit van de binnenlucht:

 • Audits, diagnoses en aanbevelingen, integratie van audit van luchtbehandelingsfaciliteiten;
 • Uitvoeren en inzetten van actieplannen, inclusief een programma ter verbetering van apparatuur
 • Apparaten voor crisisbeheer
 • Rapportage.

Veolia biedt haar klanten nu een nieuw aanbod om in te spelen op de kwaliteit van de binnenlucht.
Dit aanbod omvat drie services: AIR Control, AIR Performance en AIR Human.
Het past zich aan elke typologie van klanten (kantoren, scholen, medische instellingen, winkelcentra, hotels ...) aan, zodat er rekening gehouden kan worden met hun verschillende behoeften en hun specifieke verwachtingen.

 

DRIES SERVICES VOOR ZICH AAN TE PASSEN AAN VERSCHILLENDE BEHOEFTEN

 

1. AIR CONTROL : ÉVALUER ET SUIVRE EN CONTINU LA QUALITÉ DE L’AIR

Pour quel bénéfice ? => Connaître la qualité de l’air pour devenir acteur de son environnement

Étape 1 : Évaluer le niveau de qualité de l'air

Audit technique et sanitaire
Analyse des polluants, odeurs et allergènes
Installation d’un réseau de surveillance en continu
Modélisation et cartographie possibles des pollutions
Mise à disposition d’un tableau de bord de suivi de la qualité de l’air

Étape 2 : Identifier les sources potentielles de pollution

Analyses des process et audit des installations techniques en matière d’émissions
Prélèvements spécifiques directement à l’émetteur
Diagnostic des sources de pollution et contributions relatives

Étape 3 : Proposer des solutions adaptées

Conseils d’un expert pour recommander des améliorations
Assistance en cas de crise ou d’élévation anormale des concentrations

L’expertise Veolia => 100 ans d’expérience en stratégie d'échantillonnage et optimisation d’outils de surveillance environnementale ; La sélection de capteurs qualifiés par les meilleurs laboratoires métrologiques (3 capteurs qualifiés en 2018 par Airlab, challenge microcapteurs 2018) ; Le contrôle des résultats par nos experts qualité de l’air

 

2. AIR PERFORMANCE : PILOTER ET OPTIMISER LES INSTALLATIONS ET GARANTIR UN NIVEAU DE QUALITÉ DE L’AIR

Pour quel bénéfice ? => Offrir un air de qualité dans les bâtiments

Etape 1 : Evaluer le niveau de qualité de l’air

Diagnostic des installations existantes et sources de pollution
Mise en place d’un réseau de capteurs communicants
Interprétation des résultats et proposition d’un plan d’action

Etape 2 : Optimiser les pratiques et le fonctionnement des installations

Mise en œuvre de bonnes pratiques dans les process
Entretien et maintenance des installations liées à la qualité de l’air
Régulation des systèmes de traitement

Etape 3 : Offrir une garantie de résultats et un suivi de performance

Tableau de bord dédié à la qualité de l’air
Paramétrage des seuils de surveillance en fonction des besoins
Rapports de synthèse des résultats et des alertes
Recommandations d’actions en cas de dépassement du seuil fixé

Option : AIR Performance +

Renforcement des installations de traitement de l’air existantes
Mise en place de nouveaux équipements

L’expertise Veolia => Savoir-faire éprouvé dans l’exploitation des installations nécessitant un traitement de l'air (plus de 42000 installations exploitées) ; Centres de pilotage intelligents de la performance : 23 plateformes Hubgrade dans le monde

 

3. AIR HUMAN : IMPLIQUER L’ENSEMBLE DES PARTIES PRENANTES DANS L’AMÉLIORATION DE LA QUALITÉ DE L’AIR

Pour quels bénéfices ? => Rendre occupants, salariés et occupants “acteurs” de l’amélioration de la qualité de l’air ; Anticiper et prévenir les risques liés à la perception de la qualité de l’air

Etape 1 : Rendre accessibles et compréhensibles les informations sur la qualité de l’air

Application web dédiée
Modules de formation sur la qualité de l’air, adaptés aux problématiques

Etape 2 : Impliquer les occupants dans les actions de remédiation

Interface interactive d’échanges pour les parties prenantes (signalement de ressentis, sondages d’opinion…)
Mise en place d’Air challenges (Journée de l’air…)

Etape 3 : Tenir compte du ressenti des personnes concernées

Tableau de bord et suivi des signalements
Objectivation de la gêne
Prise en compte des ressentis dans les solutions de remédiation
Suivi de l’indicateur “bien-être” vis-à-vis de la qualité de l’air
Ateliers participatifs sur les comportements et les bonnes pratiques impactant la qualité de l’air

L’expertise Veolia => Une volonté constante d’impliquer les parties prenantes (Engagement n°4 de la démarche RSE) ; Un retour d’expérience diversifié issu d’un groupe de dimension mondiale ; Des outils digitaux performants pour communiquer avec les parties prenantes ; Une expertise scientifique sociale et sociétale sur la qualité de l’air.

​VEOLIA MOBILISÉE AUPRÈS DE L’ONU

Le groupe mobilise l’ensemble de ses collaborateurs dans le monde pour participer au Air quality challenge réalisé avec le soutien de l’ONU environnement et de la Fondation Veolia. L’ensemble des collaborateurs est incité à se rendre au travail avec un moyen de transport écoresponsable: marche, vélo, trottinette, transports publics.... Un arbre sera planté pour chacun de ces trajets verts.

La Fondation Veolia soutient par ailleurs le kit pédagogique "C'est notre air" réalisé par l'ONU Environnement et destiné aux enseignants des collèges et lycées afin de sensibiliser les équipes pédagogique et les élèves au sujet de la qualité de l'air qui représente le plus gros risque en matière de santé environnementale.

Ce kit disponible en français, anglais et chinois est diffusé dès le 5 juin par l'ONU environnement et l'Unesco, à travers leur réseau d'écoles associées.