Ontwikkel een warmtenet in uw stad

Een antwoord bieden aan de uitdaging van een stad door uitgebreide en innovatieve oplossingen aan te bieden.

Veolia biedt hoogwaardige oplossingen voor het beheer van de hulpbronnen en de ondersteuning van lokale overheden en ecowijken. Veolia ondersteunt steden en gemeenten door het hoofd te bieden aan uitdagingen van een duurzame stad zoals :  de optimalisering van het waterbeheer, energie-efficiëntie, productie van duurzame energie of de herwaardering van afval. 


Oplossing

De uitdagingen voor een duurzame stad

Als wereldexpert in de ontwikkeling van warmtenetten, helpt Veolia de steden en gemeenten bij het beheer van het distributienet en de optimalisatie van de energie-efficiëntie. 

Een warmtenet, is een duurzame en economische oplossing voor het ondersteunen van steden en wijkprojecten die een betere levenskwaliteit aan hun inwoners willen aanbieden door de sociale duurzaamheid te verbeteren.

Veolia garandeert het beheer en de betrouwbaarheid van de stadsverwarmingsinstallaties door lokale energiebronnen en energieterugwinning te promoten en een stabiele energieprijs te garanderen.
 

Een moderne, efficiënte en duurzame oplossing

Het standaardaanbod van Veolia bestaat uit:

- Ontwikkeling van het warmte of koudenet: vanaf de aanleg tot het beheer van het hele leidingsnet 

- De productie en/of distributie van warmte en/of koude tot bij de eindgebruikers

- Exploitatie en onderhoud van de stookplaatsen en de technische installaties en de garantie op een betrouwbaar net

- Integratie van hernieuwbare energiebronnen zoals biomassa, warmtekrachtkoppeling, enz.

- Optimalisatie van het verbruik van de installaties via Hubgrade. Een deskundig team verzamelt real-time gegevens en zorgen voor een grondige analyse en interpretatie van deze gegevens.

 

 


Wie zijn onze klanten?

De steden, gemeenten en hun verschillende actoren
die de milieu-uitdagingen wensen aan te pakken. 


De voordelen 

Verlaging van de broeikasgassen

Betrouwbare, robuuste en geoptimaliseerde systemen

Herwaardering van de lokale energie