Opleiding

Veolia Belux nam de beslissing om de aanwerving en opleiding van haar personeel te combineren. Onze bedrijven vereisen steeds grotere technische vaardigheden en dus een voortdurende bijscholing in kennis en vaardigheden. Dankzij een beleid van permanente opleiding van onze medewerkers kunnen wij anticiperen op de evolutie van onze activiteiten en deze in goede banen leiden. De opleiding geldt voor alle personeelscategorieën, van de integratie van nieuwe werknemers tot personeelsleden die het einde van hun loopbaan naderen.

 

De professionele vaardigheden van onze medewerkers ontwikkelen

Ons beleid van initiële en voortgezette opleiding is van essentieel belang voor de kwaliteit van ons werk en de ontwikkeling van onze onderneming. Wij streven er voortdurend naar om de vaardigheden van onze medewerkers af te stemmen op de eisen die aan hun functie worden gesteld en om nieuwe kennis te delen, zodat elke medewerker binnen Veolia kan groeien en zich kan ontwikkelen.

Een voorbeeld van de talrijke opleidingsinitiatieven die wij al namen, zijn de ‘pedagogische werven’, die de integratie van jongeren in ons bedrijf aanmoedigen en bevorderen via een opleiding van drie maanden waarbij theoretische cursussen afgewisseld worden met praktische oefeningen op het terrein.