Veiligheid

Heel wat Veolia-medewerkers werken dagelijks met diverse arbeidsmiddelen en dat brengt risico’s met zich mee. Daarom is het noodzakelijk dat we dagelijks werken aan de veiligheid.

Veiligheid in het verkeer

Verkeersveiligheid is zeer belangrijk voor Veolia en dit zowel voor de eigen werknemers als voor andere weggebruikers. Veolia is dagelijks bezig om de risico’s van en in het verkeer te beheersen en zo ongevallen te vermijden.

Lees meer

Initiatieven

Veolia wil veiligheid verankeren in al haar activiteiten en processen. Daarom nemen wij voortdurend initiatieven om dit doel te bereiken.

Lees meer

Preventie van ongevallen

Voorkomen is beter dan genezen. Veolia focust op preventie van ongevallen door in al haar processen en activiteiten veiligheid in een zo vroeg mogelijk stadium te integreren.

Lees meer

Risicoanalyse

Veolia past een georganiseerd, gepland en systematisch veiligheidsbeleid toe conform het bekomen ISO 45.001 certificaat. De risico-analyses vormen hiervoor de basis. Risico-analyses worden daarom zeer geregeld getoetst aan de praktijk en regelmatig geactualiseerd.

Lees meer