Voor het eerst vaten van gerecycleerd plastic voor risicohoudend medisch afval in Belgische ziekenhuizen

Vanaf vandaag hebben ziekenhuizen in Brussel en Vlaanderen de mogelijkheid om vaten uit gerecycleerd plastic te gebruiken voor hun risicohoudend medisch afval. Deze primeur is de vrucht van de samenwerking tussen Mauser Benelux en SUEZ*, en zorgt voor maar liefst 57% minder milieu-impact en 51% minder CO2-uitstoot.

 Even veilig, veel lagere milieu-impact

Risicohoudend medisch afval (RMA) omvat stoffen zoals laboratoriumafval, bloed, bloedderivaten, anatomisch afval en andere. De vaten waarin dit afval wordt verzameld, moeten voldoen aan uiterst hoge normen qua kwaliteit en stevigheid. Eens ze gevuld zijn, worden ze verzegeld en meteen verbrand om elk veiligheidsrisico uit te sluiten. Tot vandaag werden hiervoor uitsluitend vaten uit virgin plastic gebruikt.

Om de ecologische impact van deze noodzakelijke praktijk zoveel mogelijk te beperken, ging SUEZ* (dat de vaten aanlevert aan ziekenhuizen, ze ophaalt en vervolgens afvoert naar een gespecialiseerde afvalenergiecentrale), samen met partner Mauser Benelux (producent van de vaten) op zoek naar een duurzamere oplossing. Zo hebben ze een RMA-inzamelvat ontwikkeld uit gerecycleerd plastic, dat een veel kleinere ecologische afdruk heeft dan de traditionele: maar liefst 57% minder milieu-impact en 51% minder CO2-uitstoot. Dit innovatieve project toont het belang aan van co-creatie in de waardeketen om grote stappen te zetten richting een circulaire economie.

SUEZ* haalt afgedankte blikjes, tetrapak en kunststofverpakkingen, zogenoemd PMD-afval, op bij consumenten en sorteert het op zijn sites per type kunststof. Het uitgesorteerd polypropyleen (PP) wordt naar QCP gestuurd, een innovatief kunststofrecyclingbedrijf dat SUEZ* samen met Lyondellbasell in Geleen (Nederland) exploiteert. Daar worden de inkomende balen van polypropyleen verpakkingen intensief gereinigd en terug gesmolten tot granulaten. Deze granulaten vervangen op hun beurt het virgin plastic in het productieproces van de vaten. Mauser Benelux produceert het vat en SUEZ* zet het in de markt. Sinds kort voldoet het vat uit gerecycleerd plastic aan de ADR (1) voorwaarden, dit betekent dat het vat voldoet aan alle nationale en internationale veiligheidsvoorwaarden voor het transport van gevarengoederen over de weg. Het vat wordt vanaf september in gebruik genomen.

 

Goed voor 450.000 vaten uit gerecycleerd plastic op jaarbasis

Nu SUEZ* wettelijke toestemming heeft voor Brussel en Vlaanderen, biedt ze in haar contracten met ziekenhuizen de mogelijkheid om met de vaten uit gerecycleerd plastic te werken. Binnen afzienbare tijd kunnen de ziekenhuizen die klant zijn van SUEZ* dus volledig overschakelen op het nieuwe vat, wat neerkomt op zo’n 450.000 vaten en een verminderde CO2-uitstoot van meer dan 955 ton op jaarbasis.

Ondertussen lopen verschillende ziekenhuizen, zoals Ziekenhuisnetwerk Antwerpen (ZNA) en UZ Gent warm voor het project. Volgens Tom Havermans, Milieucoördinator ZNA, zullen de nieuwe vaten een aanzienlijke impact op de zorgsector hebben. “Ziekenhuis Netwerk Antwerpen zet graag in op duurzaamheid vanuit zijn maatschappelijk engagement, ook in deze moeilijke periode. Want ook de zorgsector is een belangrijke speler in de ontwikkeling naar een circulaire economie. Nu de vaten uit gerecycleerd materiaal goedgekeurd zijn voor gebruik, is de keuze snel gemaakt. Ze bieden hetzelfde gebruiksgemak als de traditionele vaten, maar zijn een pak milieuvriendelijker.”

 

Invloed coronacrisis op prijsverschil tussen virgin en gerecycleerd plastic

De productiekost van hoogkwalitatief gerecycleerd plastic uit verbruikte verpakkingen ligt vaak hoger dan de productiekost van virgin plastic. Dit omwille van de zeer lage densiteit van het te recycleren afval en de complexiteit van de verschillende plastic verpakkingen op de markt. De coronacrisis heeft het prijsverschil tussen een traditioneel vat en een vat uit gerecycleerd plastic nog vergroot. Een virgin plastic vat is vandaag een pak goedkoper door de lage internationale olieprijzen als gevolg van de pandemie. Terwijl hetzelfde vat vorig jaar ongeveer evenveel kostte als dat uit gerecycleerde kunststof.

Door de coronacrisis is gerecycleerd plastic financieel nog minder aantrekkelijk geworden, waardoor het hele recyclagemodel van plastic onder druk komt te staan. SUEZ* ijvert daarom voor een wettelijk kader dat producenten verplicht om een minimum aan gerecycleerd plastic te gebruiken. Op die manier zouden virgin en gerecycleerd plastic niet meer met elkaar concurreren en zetten we een belangrijke stap richting een meer circulaire economie.

Ook Philippe Tychon, ziet de herontwikkeling van de RMA-vaten als onderdeel van de doorstart naar een circulaire economie. “Op weg naar een werkelijk circulaire economie moeten we de grens van wat mogelijk is steeds weer verleggen. De RMA-vaten uit gerecycleerd plastic garanderen dezelfde veilige verwerking van het afval, maar met een fors lagere milieu-impact. Het is bijzonder hoopgevend dat een sterk gereguleerde sector als de gezondheidszorg zijn ecologische voetafdruk verder verkleint. SUEZ* is trots haar klanten hierin te begeleiden.

(1) ADR is de afkorting van de Franse titel van het Europees verdrag betreffende het internationaal vervoer van gevaarlijke goederen over de weg: "Accord européen relatif au transport international des marchandises Dangereuses par Route".

 

*Sinds maart 2022 is de integratie tussen Veolia Belux en SUEZ R&R Belgium een feit. Door hun kennis en expertise te bundelen, versnellen ze samen de ecologische transformatie en kunnen ze nog meer geïntegreerde en innovatieve oplossingen aan hun klanten aanbieden en implementeren.