Solution

Hubgrade, de "smart monitoring" oplossing van Veolia

Terwijl de dreiging van energieschaarste steeds toeneemt en ons land dringend nood heeft aan een kleinere ecologische voetafdruk en een globaal beleid in dit domein, moeten we snel energiebesparende middelen implementeren. Hubgrade, de "smart monitoring"-oplossing van Veolia laat toe om vanop afstand en in realtime toezicht te houden op een bepaalde activiteit of systeem.


Oplossing

Hubgrade is het centrum voor monitoring en prestatiebeheer, die de gegevens van klanten beheert, het verbruik optimaliseert en de ecologische voetafdruk verkleint.  

Hubgrade, het centrum voor gegevensanalyse en interpretatie


Het is het eerste beheertool gericht op een optimale energiebesparing in gebouwen en op industriële sites. Deze dienst, uniek in België, helpt u om tot 40% energie te besparen voor een gebouw waarvan de energie niet gestuurd wordt. Veolia ontwikkelde deze tool om oplossingen voor een beter water-, afval- en energiebeheer te ontwikkelen en te implementeren.

Op basis van de opgehaalde gegevens die verwerkt worden in het monitoring centrum, biedt Veolia heel specifieke diensten aan:
 

  • Het energiebeheer van gebouwen wordt rechtstreeks aangestuurd door analisten
  • Rapporten in real time garanderen volledige transparantie van de interventies van Veolia: hetzij "Interactive" (dynamische online informatie), hetzij "Advanced"(dynamische gepersonaliseerde informatie)
  • Sensibilisering van de eindgebruikers; deze dienst is immers gericht op gedragsverandering dankzij zichtbare acties en continue informatieverstrekking (via communicatieschermen).
  • ​Gedetailleerde verbruiksgegevens en details over mogelijke verbeteringsacties.
     

Wie zijn onze klanten?

Alle bedrijven uit de tertiaire sector of steden en gemeenten die hun factuur wensen te optimaliseren.
 


De voordelen voor onze klanten

Een dienst die wordt afgestemd op de behoeften van de klant, in het kader van een energieprestatiecontract (EPC)

Optimalisering van de hulpbronnen en van de infrastructuren

Vermindering van de exploitatiekosten en kleinere ecologische voetafdruk