Waarom afval sorteren en recycleren?

Wist u dat de afgelopen veertig jaar de hoeveelheid grondstoffen die we uit de planeet halen, verdrievoudigd is? Dat bekent dat al onze natuurlijke rijkdom stilaan uitgeput raakt. En dus moeten we evolueren naar een model waarin we mínder grondstoffen gebruiken en méér bruikbare materialen gaan recycleren uit ons afval. Want dat is de eerste stap naar een circulaire economie.

Wat is een circulaire economie?

In een ideale wereld is een circulaire economie een gesloten kring van productie, recyclage en hergebruik. Maar omdat we voorlopig nog niet in zo’n ideale wereld leven, is het vooral een economisch model dat focust op minder grondstoffen verspillen en meer materialen hergebruiken. In een lineaire economie smijten we alles weg na gebruik, in een circulaire economie zorgen we dat afval terug in de productieketen terechtkomt. En dat is veel, veel beter voor het milieu natuurlijk.

Het circulaire verhaal van glas

Glas is zo’n materiaal dat oneindig recycleerbaar is. Stel: je brengt jouw lege fles naar de glasblak. Als de glasbak vol zit, wordt het glas naar een sorteercentrum gebracht. Daar verzamelen ze het glas per kleur en verwijderen ze restanten zoals papier, metaal, stenen… Daarna vermalen ze alles tot enkele scherven van een paar centimeters groot. Die glasscherven gaan opnieuw naar glasmakers om nieuw glas te produceren.

De rol van Veolia

Hoe helpt Veolia u om de stap richting circulaire economie te zetten? Wel, laten we even terugkeren naar het verhaal over glas. Nadat al uw glas gesorteerd is in de juiste container, brengen we het naar onze High 5 Recycling Group in de haven van Antwerpen. Daar komen de glasscherven aan in bulk. Met een snelheid van vijftig ton per uur verwerken we ze tot wit, groen, bruin en groenbruin glasgruis. Nieuwe grondstoffen die de glasindustrie gebruikt om nieuwe flessen, potten en conserven te maken.