Onze verbintenissen

Werken bij Veolia betekent samen de veiligheid en de optimale werkomstandigheden garanderen van de werknemers, opleidingen in verschillende vakgebieden voorstellen, de diversiteit van medewerkers waarborgen en de sociale duurzaamheid van onze activiteiten te promoten. 

 

Onze verbintenissen bij Veolia België en Luxemburg

Onze begeleidende rol doorheen de evolutie van beroepen

Veolia biedt gepersonaliseerde opleidingen aan zodat iedereen bij Veolia kan evolueren en zich kan ontplooien om te anticiperen op de evoluties van de verschillende vakgebieden. Veolia ziet in het bijzonder toe op de vorming van jongeren binnen de onderneming, door “pedagogische werven” te organiseren, die zowel theorie als praktijk op het terrein combineren.  

Werken in alle veiligheid

Via het programma “Always Safe” verbetert Veolia het preventiebeleid door de geresponsabiliseerde medewerkers heel nauw te betrekken. Veolia is van mening dat ze haar medewerkers moet beschermen tegen beroepsrisico’s, hun veiligheid moet garanderen en streven naar het doel "Zero accidents"  

Duurzaamheid bevorderen

Veolia streeft naar het verkleinen van haar eigen ecologische voetafdruk door voortdurend na te denken over haar eigen manier van werken en over die van haar partners (leveranciers, onderaannemers,…). Voor Veolia is het belangrijk om bij te dragen tot een betere integratie van haar activiteiten in een sociale, culturele en ecologische omgeving door sociale wijkinitiatieven voor te stellen.  

Diversificatie van de medewerkers

Diversiteit is een uitdaging voor meer performance, geloofwaardigheid en gelijkheid. Veolia maakt er een erezaak van om alle soorten talenten aan te trekken op alle niveaus van de onderneming en in al haar activiteiten. Veolia is ervan overtuigd dat de diversificatie van haar medewerkers een belangrijke troef is voor het succes van haar activiteiten, daarom ijvert Veolia voor meer diversiteit door talenten van alle leeftijden, nationaliteiten en man of vrouw aan te werven.  Veolia zet zich in voor het vervrouwelijken van haar technische beroepen door het aantal aan te werven vrouwen voor operationele functies te verhogen.  

Ons milieubeleid
Green

VEOLIA is de Europese marktleider op het vlak van energiediensten voor overheden, bedrijven en de industriële wereld en dit door maximaal te streven naar een minimale ecologische voetafdruk.
Onze ambitie is een optimale dienstverlening bieden aan onze klant, met het oog op een samenwerking op lange termijn. Dit alles met een rationeel gebruik van energie en hulpbronnen, met respect voor het milieu en met het oog op voortdurende verbetering van onze activiteiten in dit domein voor onze sociale zetel. 

Onze verbintenissen: 

- Onze ecologische voetafdruk beperken door ons energieverbruik te verminderen
- Stimuleren van onze medewerkers voor milieu-respect door middel van specifieke acties
- Milieurisico’s voorkomen
- Toezien op de naleving van de milieu-regelgeving
- Onze milieu-inspanningen evalueren, net als de prestaties ervan

Dit milieubeleid wordt geïmplementeerd door het vastleggen van geschikte milieudoelstellingen, alsook door een actieve betrokkenheid en medewerking van al het personeel.