Veolia en TotalEnergies slaan de handen in elkaar voor de bouw van de grootste zonne-energiecentrale

Veolia en TotalEnergies slaan de handen in elkaar voor de bouw van de grootste zonne-energiecentrale voor een zeewater ontziltingsinstallatie in Oman

Parijs, Oman, 27 juli 2022 - TotalEnergies en Veolia hebben een overeenkomst getekend om te beginnen met de bouw van het grootste fotovoltaïsche project voor de aandrijving van een zeewater ontziltingsinstallatie in de stad Sur, Oman. De installatie komt op de plaats van de Sharqiyah ontziltingsinstallatie, een ijkpunt in Oman en de Perzische Golf, die drinkwater levert aan meer dan 600.000 mensen in het oosten van het land.

Het 17 megawattpiek (MWp) zonne-energieproject wordt het eerste in zijn soort in het Midden-Oosten. De installatie zal meer dan 30 gigawattuur (GWh) groene stroom per jaar produceren, dat is meer dan een derde van het dagelijkse verbruik van de ontziltingsinstallatie, waardoor bijna 300.000 ton CO2-uitstoot vermeden kan worden.

Dit is in overeenstemming met de nationale energiestrategie van het Sultanaat, die ernaar streeft het aandeel van duurzame energie te verhogen tot 30% van het elektriciteitsverbruik in 2030. De installatie zal meer dan 32.000 zeer efficiënte panelen bevatten en zal een innovatief oost-west volgsysteem gebruiken om de energieproductie te optimaliseren. Het zal een oppervlakte van 130.000 vierkante meter beslaan, het equivalent van ongeveer 18 voetbalvelden.

"Bij Veolia zetten we ons in voor de groene transformatie van de watersector voor onze klanten en voor onze eigen activa. We zijn blij dat we de bouw van deze zonne-installatie op onze ontziltingsinstallatie in de stad Sur kunnen starten, zodat we die met groene stroom kunnen aandrijven en haar koolstofvoetafdruk aanzienlijk kunnen verkleinen," zei Estelle Brachlianoff, CEO van Veolia. "Als een van de belangrijkste spelers in de watersector in Oman zet Veolia zich volledig in om de Vision 2040 doelstellingen voor duurzame ontwikkeling voor de bevolking en de industrie van het Sultanaat te ondersteunen. Ons zonne-energieproject met TotalEnergies is een stap in die richting.

"Dit project past in onze strategie om hernieuwbare energie in het Midden-Oosten te ontwikkelen om onze klanten schone, betrouwbare en betaalbare oplossingen te bieden," zei Vincent Stoquart, Directeur Renewables van TotalEnergies. "We zijn vastbesloten Veolia te helpen haar activiteiten koolstofvrij te maken, door gebruik te maken van onze ervaring met het inzetten van fotovoltaïsche oplossingen op complexe industriële sites. Als een wereldwijd multi-energiebedrijf is het ons doel bij te dragen tot de ontwikkeling van duurzame energie in Oman en de regio".

Yaqoob Al Kiyumi, CEO van Oman Power and Water Procurement Company (OPWP), zei: "Dit initiatief biedt een ander perspectief op het doel van toegang tot schoon water in Oman. Het gebruik van zonne-energie als alternatieve energiebron voor ontziltingsoperaties draagt bij tot de doelstellingen van Oman op het gebied van duurzame ontwikkeling."

Veolia werkt aan oplossingen om de energie-efficiëntie van haar ontziltingsactiviteiten, waaronder de Sharqiyah ontziltingsfabriek, te optimaliseren. De Groep heeft, in samenwerking met TotalEnergies, besloten een verdere stap te zetten naar groene transformatie door voor de aandrijving van de fabriek hernieuwbare energie te gebruiken in plaats van fossiele brandstoffen. 

TotalEnergies wil koolwaterstofproducerende landen helpen een duurzamere toekomst op te bouwen door beter gebruik te maken van hun natuurlijke hulpbronnen, vooral van zonne-energie, met als direct gevolg dat mensen gemakkelijker toegang krijgen tot schonere, betrouwbaardere en betaalbaardere elektriciteit. De onderneming maakt gebruik van haar leidende positie in de regio om grootschalige zonne-energieprojecten te ontwikkelen in Qatar, Irak en Libië. Deze projecten illustreren het duurzame ontwikkelingsmodel van TotalEnergies, een wereldwijd multi-energiebedrijf dat producerende landen steunt bij hun energietransitie.

***

TotaalEnergie en hernieuwbare elektriciteit
Als onderdeel van zijn ambitie om tegen 2050 koolstofneutraal te worden, ontwikkelt TotalEnergies een portefeuille van duurzame en elektriciteitsactiviteiten. Eind juni 2022 bedraagt de bruto opwekkingscapaciteit van hernieuwbare elektriciteit van TotalEnergies 12 GW. TotalEnergies wil deze activiteiten verder ontwikkelen om tegen 2025 een bruto-elektriciteitsproductie- en opslagcapaciteit van 35 GW uit hernieuwbare energiebronnen te bereiken, en 100 GW tegen 2030, met als doel bij de top 5 van wind- en zonne-energieproducenten in de wereld te horen.

Over TotalEnergies :
TotalEnergies is een wereldwijd bedrijf dat multi-energie produceert en levert: olie en biobrandstoffen, aardgas en groen gas, hernieuwbare energiebronnen en elektriciteit. Haar 105.000 medewerkers zetten zich in om energie betaalbaarder, schoner, betrouwbaarder en voor meer mensen toegankelijk te maken. TotalEnergies, aanwezig in meer dan 130 landen, plaatst duurzame ontwikkeling in al haar dimensies centraal in haar projecten en operaties om bij te dragen aan het welzijn van de bevolking.

Over Veolia
De Veolia Groep wil de maatstaf worden in ecologische transformatie. Met bijna 220.000 medewerkers is de Groep aanwezig op vijf continenten en ontwerpt en implementeert nuttige en concrete oplossingen voor het beheer van water, afval en energie die de wereld radicaal helpen veranderen. Via haar drie complementaire activiteiten draagt Veolia bij tot de ontwikkeling van de toegang tot hulpbronnen, het behoud van de beschikbare hulpbronnen en de vernieuwing ervan. In 2021 voorzag de Veolia groep 79 miljoen mensen van drinkwater en 61 miljoen van afvalwater, produceerde bijna 48 miljoen megawattuur en recupereerde 48 miljoen ton afval. Veolia Environnement (Paris Euronext: VIE) behaalde in 2021 geconsolideerde inkomsten van € 28,508 miljard. www.veolia.com

Disclaimer
De termen "TotalEnergies", "TotalEnergies bedrijf" en "Vennootschap" die in dit document gebruikt worden, verwijzen naar TotalEnergies SE en de geconsolideerde entiteiten die TotalEnergies SE direct of indirect controleert. Zo kunnen ook de termen "wij", "ons" en "onze" gebruikt worden om deze entiteiten of hun medewerkers aan te duiden. De entiteiten waarin TotalEnergies SE direct of indirect een belang heeft, zijn afzonderlijke en onafhankelijke juridische entiteiten. Dit document kan toekomstgerichte verklaringen bevatten. Ze kunnen in de toekomst onnauwkeurig blijken te zijn en zijn onderhevig aan risicofactoren. Noch TotalEnergies SE, noch een van haar dochterondernemingen neemt enige verplichting of verantwoordelijkheid op zich ten opzichte van investeerders of andere belanghebbenden om, met name als gevolg van nieuwe informatie of toekomstige gebeurtenissen, de verklaringen, toekomstgerichte informatie, tendensen of doelstellingen in dit document bij te werken of te herzien. Informatie over risicofactoren die een wezenlijk ongunstig effect zouden kunnen hebben op de financiële resultaten of de activiteiten van TotalEnergies is ook opgenomen in de meest recente versies van het universele registratiedocument dat TotalEnergies SE bij de Autorité des marchés financiers heeft ingediend en het Form 20-F dat bij de Securities and Exchange Commission ("SEC") van de Verenigde Staten is ingediend.