Veolia meet de hartslag van de Belgische natuur om de ecologische transformatie te versnellen

Veolia lanceert als eerste een online platform dat op maat van de natuur een lijst van 10 ecologische uitdagingen in België in realtime verzamelt

Brussel, 13 september 2023 - Vandaag lanceert Veolia, voortrekker op het gebied van milieudiensten, Pulse of Nature, een online platform dat in realtime Belgische milieugegevens verzamelt en presenteert op een interactieve nationale kaart. Deze gegevens zijn vrij toegankelijk en bieden inzicht in de gezondheid van de Belgische natuur door regionale milieu-uitdagingen in kaart te brengen. Veolia geeft op die manier de natuur een stem - een primeur in België. Met behulp van deze tool zal Veolia lokale communicatie inzetten om zoveel mogelijk mensen bewust te maken van het belang van de ecologische transformatie om zo samen actie te ondernemen voor onze planeet.

Pulse of Nature: de uitdagingen van de Belgische natuur in realtime

Begin 2023 publiceerde Veolia de resultaten van haar Barometer van de Ecologische Transformatie[1]. Uit het onderzoek bleek dat 91% van de Belgen gelooft in klimaatverandering. Meer dan de helft (76%) gelooft dat die te wijten is aan menselijke activiteit, in het bijzonder industriële activiteit, en 54% gelooft dat we zuiniger moeten leven en technologische oplossingen moeten implementeren. Belgische bedrijven en publieke actoren hebben dus een belangrijke rol te spelen. Tegelijkertijd vinden bijna 6 op de 10 Belgen dat er niet genoeg wordt gesproken over de oplossingen die moeten worden ingevoerd om vervuiling en klimaatverandering tegen te gaan.

Als betrokken partij en één van de grootste bedrijven in het aanbieden van milieudiensten wil Veolia proactief het gesprek over de ecologische transitie verder aanwakkeren. Daarom introduceert het bedrijf Pulse of Nature, een digitaal platform dat voor iedereen toegankelijk is en dat Belgische milieugegevens centraal verzamelt op een nationale kaart. Deze gegevens, onderverdeeld in drie categorieën (water, klimaat en andere natuurlijke hulpbronnen), worden openbaar en in realtime verzameld en gepresenteerd op een interactieve kaart die vergelijking makkelijk mogelijk maakt.

Professor Eric Lambin (UCLouvain) merkt op dat "je alleen goed kunt beheren wat je kunt meten. Het is daarom erg nuttig om op een kaart als deze de seizoensgebonden en jaarlijkse trends te kunnen visualiseren in milieu-indicatoren die belangrijk zijn voor Belgische burgers en bedrijven".

Elke waargenomen variatie in de natuur (opgespoord door een algoritme) wijst op een regionale milieu-uitdaging. De mate van impact van een natuurlijke gebeurtenis op bedrijven en huishoudens bepaalt zijn positie in de top 10 uitdagingen van Pulse of Nature. Voor elke uitdaging worden vervolgens mogelijke oplossingen voorgesteld. Veolia is actief in België op het gebied van circulair water- en afvalbeheer, energie-efficiëntie en decarbonisatie.

Nicolas Germond, CEO van Veolia Belgium & Luxembourg: "Met Pulse of Nature streven we ernaar een instrument te bieden waarmee men snel en eenvoudig kan waarnemen waar de natuur ondersteuning nodig heeft, waardoor iedereen zich bewust kan worden van de gebeurtenissen in hun directe omgeving. Tot op heden hebben we gegevens verzameld met betrekking tot water, klimaat en andere natuurlijke hulpbronnen. We beschouwen dit platform als een dynamisch hulpmiddel en kijken potentieel of we het in de toekomst verder kunnen ontwikkelen. We zijn ervan overtuigd dat onze inspanningen kunnen bijdragen aan het versnellen van de ecologische transformatie, vooral wat betreft het verminderen van koolstofemissies, het bestrijden van vervuiling en het herstellen van natuurlijke hulpbronnen. Door het milieu centraal te stellen in onze veranderingen en samen te werken met gemeenschappen, industrieën en maatschappelijke organisaties, kunnen we een positieve impact hebben op de toekomst."

Veolia zal vooral lokaal communiceren in de regio’s waar de uitdagingen zijn geïdentificeerd, om zo het bewustzijn over de noodzaak van ecologische transformatie te vergroten, én om lokale bedrijven en overheidsinstanties aan te moedigen om samen potentiële oplossingen te verkennen voor onze planeet.

[1] Barometer van de Ecologische Transformatie, Januari 2023: https://www.veolia.be/nl/media/persberichten/meer-75-belgen-bereid-zich-gerecycleerd-water-wassen-klimaatverandering-pakken

 

Contact voor pers

Marion Clisson
Communication Business Partner bij Veolia
[email protected]
+32 476 98 85 19

Alexandra Goffart
PR Manager bij Famous Relations
[email protected]
+32 496 45 44 61


Over Pulse of Nature

Link: https://www.pulseofnature.be/nl

Pulse of Nature is een platform dat de gezondheid van de Belgische natuur in realtime in kaart brengt. Het verzamelt voortdurend gegevens over water (kwaliteit en niveau), klimaat (temperatuur en CO2-uitstoot) en andere natuurlijke hulpbronnen (afval, bodemverontreiniging, aardgasverbruik). Op basis van veranderingen en variaties in deze gegevens stelt de natuur zelf een lijst samen van 10 prioritair aan te pakken uitdagingen waar we gezamenlijk aan moeten werken.

De lijst van 10 uitdagingen in de Belgische natuur zal regelmatig worden bijgewerkt op basis van veranderingen in de milieu-informatie.

Over Veolia

Als wereldleider op het gebied van milieudiensten zet Veolia zich in om de uitdagingen van klimaatverandering en het behoud van natuurlijke hulpbronnen aan te pakken in 44 landen verspreid over vijf continenten. Dit doen ze met een toegewijd team van 220.000 medewerkers. Met 170 jaar aan expertise in de kernactiviteiten water, energie en afval, ontwerpt en implementeert Veolia innovatieve oplossingen voor decarbonisatie, controle van vervuiling en het herstellen van hulpbronnen. Hiermee ondersteunen ze lokale overheden en bedrijven bij hun ecologische transformatie. In 2022 voorzag de Veolia-groep 111 miljoen mensen van drinkwater en 97 miljoen mensen van afvalwater. Ze produceerden 44 terawattuur aan energie en herwonnen 61 miljoen ton afval. Veolia Environnement (genoteerd aan Paris Euronext: VIE) behaalde in 2022 een geconsolideerde omzet van €42,9 miljard. Voor meer informatie kunt u terecht op www.veolia.com.