Nieuwe innovatieve sorteerlijn van Veolia in Gent laat toe om tot 35% meer bedrijfsrestafval te recycleren

Veolia investeert als eerste in bouw van sorteerlijn die voldoet aan nieuwe Vlaamse regelgeving

Milieubedrijf Veolia opende op donderdag een nieuwe sorteerlijn in de Gentse haven. De sorteerlijn werd ingehuldigd door Vlaams minister-president Jan Jambon in het sorteer- en overslagcentrum voor niet-gevaarlijk afval gesitueerd in de haven van Gent. Deze sorteerlijn zorgt ervoor dat tot 35% van het inkomend grof bedrijfsrestafval alsnog gerecupereerd wordt om te recycleren tot nieuwe grondstoffen. Dat komt neer op zo’n 21.000 ton afval per jaar dat opnieuw nuttig toegepast wordt. Veolia neemt op deze manier als eerste afvalverwerkend bedrijf het initiatief om te voldoen aan de nieuwe milieureglementering van de Vlaamse regering. Met deze innovatie onderstreept Veolia het maatschappelijk belang van sorteren: door te recycleren stoten we tonnen minder broeikasgassen uit ten opzichte van het ontginnen van primaire grondstoffen. “Deze investering van Veolia past in de plannen van de Vlaamse regering om koploper te worden in de circulaire economie”, zegt Vlaams minister-president Jan Jambon.

 

Veolia voldoet met de nieuwe sorteerlijn als eerste afvalverwerker in Vlaanderen aan de strenger wordende Vlaamse reglementering over het duurzaam beheer van materiaalkringlopen en afvalstoffen (VLAREMA). Die wetgeving werd in juli 2021 goedgekeurd door de Vlaamse regering en treedt begin 2023 volledig in werking. Vlaams minister-president Jan Jambon juicht de pionierende stappen van Veolia toe en huldigde samen met Gents burgemeester Mathias De Clercq de nieuwe sorteerlijn in. De aanwezigheid van de minister-president is een krachtig signaal: Vlaanderen wil een hoofdrol spelen in de recyclagemarkt van morgen. Vlaams minister-president Jan Jambon over de nieuwe sorteerlijn: “Deze investering van Veolia past in de plannen van de Vlaamse regering om koploper te worden in de circulaire economie. Niet alleen verkleinen we zo de impact op het milieu en onze afhankelijkheid van buitenlandse grondstoffen, we stimuleren ook nieuwe technologische oplossingen om hoogwaardige recyclage mogelijk te maken. Zo zetten we Vlaanderen op de kaart als hub van de circulaire economie”.  Burgemeester Mathias De Clercq vult aan: “Gent is aan het uitgroeien tot dé hub voor circulaire economie. Door slim om te gaan met afval en reststromen te hergebruiken kunnen we onze CO2-uitstoot sterk doen verlagen. Zo maken we samen met onze ondernemers werk van een klimaatneutrale stad en haven.

Veolia Group neemt met deze investering opnieuw het voortouw in de sector. De sorteerlijn bestaat uit de nieuwste sorteertechnologieën in combinatie met een uniek werkingsconcept. Zo zorgen diverse onderdelen, zoals zeven, magneten, herkenningscamera’s, mechanische en optische scheiders voor een optimale sortering, waardoor er tot 35% recycleerbaar afval gerecupereerd wordt.

 

Lokale en duurzame oplossingen

Het gaat om droog restafval van Vlaamse bedrijven, waar Veolia dan herbruikbare materialen uithaalt zoals papier en karton, harde plastics, plastic folies, hout, metalen, maar ook minder voor de hand liggende afvalstromen zoals matrassen en piepschuim. Tot voor kort ging dat afval nog integraal naar afvalenergiecentrales, waar het werd omgezet in energie en stoom, maar vandaag laat de nieuwe sorteerlijn toe ook deze materialen te recupereren. De materialen gaan vervolgens voornamelijk naar lokale verwerkers in België, die ze recycleren tot nieuwe grondstoffen. Veolia zoekt voor elke stroom een zo lokaal, circulair economisch mogelijke oplossing.

Lokale recyclage is goed voor onze lokale kringloopeconomie en onze uitstoot, waardoor het zal bijdragen tot het behalen van de Vlaamse klimaatdoelstellingen. Het maatschappelijk belang van dergelijke innovaties in onze sector is dan ook niet te onderschatten”, zegt Nicolas Germond, CEO bij Veolia Belgium & Luxembourg. Zo zorgt het recyclageproces van 1 ton aluminium bijvoorbeeld voor zo’n 11 ton minder CO2-uitstoot ten opzichte van de traditionele ontginning van aluminium. Dankzij de nieuwe investering zal Veolia in Gent tot 60.000 ton afval per jaar kunnen verwerken, ofwel gemiddeld 20 ton per uur.

 

Oog op de toekomst 

In 2020 is Veolia gestart met de bouw van de sorteerlijn, die sinds het voorjaar 2022 actief is. De totale investering bedraagt 12 miljoen euro en heeft meer dan 20 jobs gecreëerd. Veolia bevestigt hiermee opnieuw haar voortrekkersrol als speler die sterk inzet op de circulaire economie en Vlaanderen op de kaart wil zetten op het vlak van duurzaamheid.

Volgens Daan Schalck, CEO North Sea Port, past de nieuwe sorteerlijn perfect binnen de strategie van de haven: “Wij zijn dan ook zeer blij om een circulair project met zo’n maatschappelijke impact aan te trekken. Projecten zoals deze dragen ertoe bij om van North Sea Port een Europese tophaven te maken.

Philippe Tychon, COO Veolia Recycling & Recovery Belgium over de nieuwe installatie in Gent: “Met de opening leveren we een belangrijke bijdrage aan de circulaire economie. We willen volop inzetten om van Vlaanderen, en heel Europa, een recyclagehub te maken. Hoe meer we kunnen sorteren, hoe meer we kunnen recycleren, en hoe minder CO2-uitstoot dit betekent.