Bebat en Veolia schakelen fietskoeriers Cargo Velo in voor duurzame inzameling van batterijen

Via dit succesvol proefproject streven de bedrijven naar betere verkeersdoorstroming en schonere lucht in stadskernen

Bebat, Veolia en Cargo Velo hebben samen een uitzonderlijk proefproject voor de inzameling van batterijen op poten gezet in de steden Gent, Brussel en Antwerpen. Van mei 2022 tot december 2022 werden batterijen in de retailsector via het gedreven team van Cargo Velo met de cargofiets opgehaald. Daarmee werden maar liefst meer dan 100 stops met bestelwagens vermeden. De drie bedrijven hebben de krachten gebundeld met een duidelijk gemeenschappelijk doel om bij te dragen tot een lagere CO2-uitstoot en een betere verkeersdoorstroming in de Belgische stadskernen. Omdat het proefproject zo’n succes is, staan Bebat, Veolia en Cargo Velo alvast paraat om het project op lange termijn verder te zetten. 

 

Een doorwinterd fietspeloton voor de ophaling van batterijen

Lege batterijen in de stadskernen ophalen met de fiets is niet alleen efficiënter en gezonder dan met de auto of de bestelwagen, het vermijdt ook verkeersdrukte en luchtvervuiling. Bebat en Veolia maakten van dit innovatief idee een realiteit en schakelden het sportieve peloton van Cargo Velo in voor een eerste proefproject in Gent, Brussel en Antwerpen. Cargo Velo is de allround fietskoerierdienst in een stedelijke context en staan erom bekend een snel en flexibel alternatief te bieden voor gemotoriseerd transport in Antwerpen, Brussel en Gent. 

Met Cargo Velo zijn we als pionier en grootste fietskoerierdienst in België blij om aan dit proefproject mee te werken om zo bij te dragen aan de veilige recyclage van batterijen. Onze fietskoeriers leveren 100% duurzaam, veilig en snel in de binnensteden van Gent, Antwerpen en Brussel en halen zo heel wat onnodige bestelwagens uit het verkeer. Zo gaan we voor een leefbare stad met meer ruimte voor iedereen. Het eerste proefproject in Gent, Brussel en Antwerpen was alvast een succes: ruim 100 tussenstops werden vermeden. Omgezet werden op die manier zo’n 360 autokilometers uitgespaard”, aldus CEO van Vargo Velo Sander Vandenberghe.

Wordt vervolgd: een succesvol proefproject

Bebat zamelt al 27 jaar batterijen in over heel België, momenteel bij meer dan 24.000 inzamelpunten. Toch blijft ze altijd zoeken naar alternatieven om haar ecologische voetafdruk bij het inzamelen zo klein mogelijk te houden. Zo beschikt de organisatie reeds over 17.000 slimme inzamelunits. Deze metalen inzamelvaten bevatten telemetriesystemen die niet enkel tot meer gebruiksgemak voor de consument en het inzamelpunt leiden, ze zorgen daarnaast ook voor een efficiënter inzamelschema waardoor Bebat minder ritten moet uitvoeren en zo haar CO2-uitstoot omlaag drukt. 

Mit dit proefproject in samenwerking met Cargo Velo en Veolia gaat Bebat nog een stap verder in de duurzame ophaling van batterijen. Gerry Reynders, Supply Chain Manager bij Bebat, kan dan ook nauwelijks wachten om een vervolg te breien aan het veelbelovende initiatief: “Via onze samenwerking met Veolia en Cargo Velo zetten we volop in op een vlotte mobiliteit in de stadskernen. De eerste stap van het ophalen van batterijen – vanuit de stadskern naar een inzamelpunt aan de stadsrand – verloopt bovendien op een klimaatvriendelijke manier. Dit sluit volledig aan bij de missie van Bebat om duurzaam transport te voorzien binnen de volledige keten. We zijn alvast benieuwd om de impact van dit project te zien op lange termijn.

Per stop die de fietskoerier met cargobike maakt om batterijen op te halen, kan die de uitstoot van 500 gram CO2 vermijden. Wanneer je rekent dat een bestelwagen normaal gezien 20 stops per dag doet, is dat dus al snel 10 kg CO2 dat wordt bespaard. Kortom, de eerste resultaten van het project zien er veelbelovend uit, en de impact zal nog groter zijn wanneer het op grote schaal wordt uitgerold.  

Ook Philippe Tychon, COO Recycling & Recovery Veolia Belgium & Luxembourg, is enthousiast: “Bij Veolia staan duurzaamheid en veiligheid centraal. Het was dus logisch dat we mee onze schouders onder dit project zetten. Zo bevestigen we onze voortrekkersrol in de recyclagesector. We zijn ervan overtuigd dat de inzameling en recyclage voor andere kleine afvalstromen in de toekomst mee zal worden bepaald door dit soort duurzame initiatieven.