Nieuwe sorteerlijn van SUEZ (geïntegreerd met Veolia Belux) laat toe om 35% meer bedrijfsafval te recycleren

SUEZ* neemt als eerste afvalverwerkend bedrijf het initiatief om te voldoen aan de nieuwe milieureglementering van de Vlaamse regering. Een nieuwe sorteerlijn in de Gentse haven zal 35% meer grof bedrijfsafval kunnen uitsorteren, om het nadien te kunnen recycleren. Dat komt neer op 21.000 ton afval per jaar. De sorteerlijn zou in het voorjaar van 2022 actief moeten worden.

Als eerste afvalverwerker in Vlaanderen heeft SUEZ* een budget vrijgemaakt om een nieuwe duurzamere sorteerlijn te bouwen. Dankzij die nieuwe sorteerlijn zal SUEZ* voldoen aan de strenger wordende Vlaamse reglementering over het duurzaam beheer van materiaalkringlopen en afvalstoffen (VLAREMA). Die wetgeving treedt in 2023 volledig in werking. Sinds 2020 geldt er een overgangsperiode.

De nieuwe sorteerlijn zal tot 35% recycleerbaar afval kunnen sorteren uit het restafval van bedrijven. Op dit ogenblik gaat dat afval nog integraal naar afvalenergiecentrales, waar het wordt omgezet in energie en stoom. Dankzij de nieuwe investering zal SUEZ* in Gent tot 60.000 ton afval per jaar kunnen verwerken, ofwel gemiddeld 20 ton per uur. Het gaat om droog restafval van Vlaamse bedrijven, waar SUEZ* dan materialen uithaalt zoals papier en karton, harde plastics, plasticfolies, hout, aluminium, ijzer, etc.

De uitgesorteerde stromen gaan voornamelijk naar lokale verwerkers in België waar ze gerecycleerd worden tot nieuwe grondstof. SUEZ* zoekt voor elke stroom een zo lokaal mogelijke oplossing. Dat is niet alleen goed voor onze lokale kringloopeconomie, maar zal ook bijdragen tot het behalen van de Vlaamse klimaatdoelstellingen. Zo zorgt het recyclageproces van 1 ton aluminium bijvoorbeeld voor 11,1 ton minder CO2-uitstoot ten opzichte van de traditionele ontginning van aluminium.

SUEZ* start in juni met de bouw van de nieuwe sorteerlijn. De sorteerlijn zal in het voorjaar van 2022 in werking treden op de site Hulsdonk 20 in de Gentse Haven. De totale investering bedraagt meer dan 10 miljoen euro en zal 24 jobs creëren. SUEZ* bevestigt hiermee opnieuw dat het een speler is die sterk inzet op de circulaire economie.

 

Oog voor innovatie

SUEZ* heeft het ontwerp van deze sterk geautomatiseerde sorteerlijn gebaseerd op die van Herstal (bij Luik), die in 2018 en 2019 gebouwd werd en waar nog meer manueel gewerkt wordt. SUEZ* investeerde daar al in 2018 in de bouw van een sorteerlijn die tot 30% recycleerbare stromen recupereert uit bedrijfsrestafval. De sorteerlijn in Herstal zorgde voor 20 nieuwe jobs.

SUEZ* bouwt de installatie in Gent met het oog op de toekomst. Philippe Tychon: “De sorteerlijn wordt zo gebouwd dat we in de toekomst gemakkelijk bijkomende sorteerinstallaties of -robots kunnen bijvoegen. Zo is er ruimte om snel te kunnen inspelen op veranderende noden, van verschillende types afvalstromen tot innovaties op vlak van technologie, of evoluerende wetgeving.

 

Sneller dan de concurrentie

SUEZ* neemt met deze investering opnieuw het voortouw in de sector. Het vergunningstraject van SUEZ* is momenteel lopende en er is alvast een contract getekend met de Duitse machinebouwer Sutco om het sorteercentrum zo efficiënt mogelijk te ontwerpen. De sorteerlijn zal bestaan uit diverse onderdelen, zoals zeven, magneten, optische scheiders en verschillende sorteercabines voor kwaliteitscontroles.

 

*Sinds maart 2022 is de integratie tussen Veolia Belux en SUEZ R&R Belgium een feit. Door hun kennis en expertise te bundelen, versnellen ze samen de ecologische transformatie en kunnen ze nog meer geïntegreerde en innovatieve oplossingen aan hun klanten aanbieden en implementeren.