Earth Day 2020

Earth Day 2020

Veolia de "Woensdag evenementen" gelanceerd: een reeks interviews met experts over het thema "En morgen: dubbel of niets voor de ecologie?"

 

Deze reflecties doorbreken politieke, sociale en ecologische benaderingen: ze zullen vragen stellen over de plaats van de ecologische crisis die we ervaren met het oog op de huidige ongekende gezondheids- en economische crisis.

 

Veolia is bezig met het bedenken van de "wereld na": in een tijd waarin de wereldeconomie tot stilstand is gekomen door de pandemie van Covid-19, richten alle ogen zich op de "wereld na", maar met tegenstrijdige geboden. Enerzijds moeten productie- en consumptiesystemen worden gereactiveerd om de economische crisis op te vangen. Aan de andere kant vraagt een radicale paradigmaverschuiving om een meer sobere economie. Wetenschappers zijn van mening dat pandemieën zullen terugkeren als we geen einde maken aan onze ecodicale praktijken. Ons model van de samenleving moet veranderen. We moeten ervoor zorgen dat het economisch herstel niet al onze inspanningen van de planeet te beschermen teniet doet. De milieucrisis moet ons evenveel bezielen als de gezondheidscrisis.

 

  • Dominique Bourg, hoogleraar aan de Universiteit van Lausanne (Zwitserland), gaat het hebben over de politieke ecologie: is de Covid-19 epidemie weer een waarschuwing van de natuur over het vernietigen van onze ecosystemen? Keren we terug naar de "wereld daarvoor"? Zal het einde van de crisis de samenleving polariseren met een nieuwe sociale crisis?

> Luister naar de podcast

 

  • Julia Marton Lefèvre, voormalig directeur-generaal van de Internationale Unie voor het behoud van de natuur, behandelt het instrumentalisme van het leven door mensen die verantwoordelijk is voor deze pandemie. Moeten we onze relatie met levende wezens veranderen om de ecologische transitie te versnellen? Hoe kunnen we voorkomen dat we terugkeren naar een economie die het milieu vernietigt? Zal deze paradigmaverschuiving volgens u worden gevolgd door effecten op politiek niveau of zal het streven naar economisch herstel uiteindelijk de overhand krijgen? Op welke manier nodigt de huidige crisis ons uit om onze relatie met levende wezens te heroverwegen?

> Luister naar de podcast

Antoine Frérot ondertekende de oproep voor een Green Recovery die op 14 april werd gelanceerd op initiatief van MEP Pascal Canfin, voorzitter van de commissie Milieu en volksgezondheid van het Europees Parlement. Deze oproep tot groen herstel is al ondertekend door meer dan 120 besluitvormers:


We roepen op tot een wereldwijde alliantie van beleidsmakers, zakelijke en financiële leiders, vakbonden, ngo's, denktanks en stakeholders om groen herstel en investeringspakketten voor biodiversiteit te ondersteunen en uit te voeren die de overgang naar klimaatneutraliteit en gezonde ecosystemen zullen versnellen. Covid-19 zal de klimaatcrisis niet verdrijven. We moeten deze twee gevechten niet tegen elkaar opnemen, maar ze samen winnen. Dat is wat ons sterker zal maken.