Bella vita : een ecowijk verwarmt op basis van biomassa.

Veolia en Green Invest installeren in Waterloo een verwarmingsnetwerk dat de ecowijk Bella Vita voorziet van verwarming op basis van biomassa, een lokale hernieuwbare energiebron. 

Een stadsverwarmingsnet is een gecentraliseerd warmtedistributiesysteem dat meerdere gebouwen tegelijk bedient, in tegenstelling tot een systeem van afzonderlijke verwarmingsketels. Voor de eindgebruiker is een stadsverwarmingsnet even praktisch als een traditioneel systeem. Belangrijk verschil: de opgewekte warmte kan afkomstig zijn van verschillende bronnen, waaronder hernieuwbare energie. Dat is het geval in de wijk Bella Vita in Waterloo.  

Duurzaamheid

Bella Vita is een ecowijk in Waterloo, ten zuiden van Brussel. Het project omvat 87 huizen, 182 appartementen, een kinderdagverblijf, serviceflats, een rust- en verzorgingstehuis, een zorgcentrum en een zwembad. Bij de aanleg van deze nieuwe wijk koos de stad voor een duurzaam, toekomstgericht concept waarbij de afhankelijkheid van fossiele brandstoffen wordt afgebouwd.

 

Biomassaketels

Na een grondige doorlichting werd beslist om een verwarmingsnetwerk op biomassa aan te leggen. Duurzame warmteproductie, vermindering van broeikasgassen en stabiele kosten ... het zijn slechts enkele van de vele voordelen van het systeem. Bovendien was de mogelijkheid om lokale biomassa te gebruiken een uitgelezen kans om de koolstofvoetafdruk van het project verder te verkleinen.

 

Hoe werkt het?

Veolia en zijn partner Green Invest installeerden op de site twee biomassaketels die het warme water produceren voor de verwarming en de sanitaire voorzieningen van alle gebruikers. Dat warme water wordt via een 6 km lang netwerk van leidingen naar 140 onderstations gepompt die alle aangesloten gebouwen van warmte voorzien.

 

Groene energie

De biomassaketels staan in voor meer dan 80 % van de warmte die de bewoners verbruiken. Op jaarbasis komt dat neer op een daling van 1500 ton CO2. Om te garanderen dat er altijd voldoende energie beschikbaar is, werden ook back-upketels op aardgas geïnstalleerd. Die branden alleen wanneer nodig, bijvoorbeeld tijdens zeer koude winters of bij onderhoudswerken aan de biomassaketels.

Kleine koolstofvoetafdruk

De nieuwste generatie stadsverwarming, die eind 2014 in gebruik werd genomen, bewees al ruimschoots haar nut. Het systeem biedt de bewoners een gegarandeerd rendement en schone, betrouwbare energie in alle weersomstandigheden. Het contract bepaalt dat Veolia voor een periode van achttien jaar instaat voor de energielevering, het gecentraliseerde onderhoud van de site en de opvolging van de CO2-uitstoot. Om het milieu duurzaam en optimaal te beschermen, werd er resoluut voor gekozen om de verbrandingsassen van de ketels te recycleren tot meststoffen voor de landbouw. En zo is de cirkel rond!

Het was de bedoeling met dit warmtenetwerk een duurzaam project tot stand te brengen dat gebruikmaakt van lokale hulpbronnen. En dat pakte goed uit! We kunnen nu al bevestigen dat meer dan 80 % van de warmte die op de site 'Bella Vita' wordt opgewekt, afkomstig is van lokale biomassa.

Jules Hayez, Business Development Manager bij Veolia

1500 ton minder CO2-uitstoot per jaar

80 % van de warmte geproduceerd uit biomassa

140 onderstations