Bestaansreden

Onze bestaansreden

Het doel van Veolia is bij te dragen aan de vooruitgang van de mensheid door zich krachtig in te zetten voor de door de VN gestelde doelstellingen voor duurzame ontwikkeling, om daarmee een betere en duurzamere toekomst voor iedereen te bereiken. Het is met dit doel in gedachten dat Veolia zichzelf «Resourcing the world» tot taak heeft gesteld via zijn milieudiensten.
 

Bij Veolia zijn we ervan overtuigd dat verdere menselijke ontwikkeling alleen mogelijk is als economische, sociale en milieukwesties als één ondeelbaar geheel worden aangepakt. Dit geloof is diep ingebed in de geschiedenis van het bedrijf, dat al vanaf de oprichting in 1853 het voortouw heeft genomen door toegang tot goed drinkwater tot een essentieel onderdeel van de volksgezondheid en kwaliteit van leven te maken.
 

In het kader van onze tegenwoordige activiteiten op het gebied van water, afval en energie bieden wij onze publieke en particuliere klanten wereldwijd oplossingen aan die de toegang tot essentiële diensten en natuurlijke hulpbronnen vergemakkelijken en deze op een efficiënte wijze conserveren, gebruiken en recyclen. Verbetering van onze ecologische voetafdruk en die van onze klanten staat centraal in ons bedrijf en in zijn economische model.
 

Wij zijn een bedrijf dat zowel lokaal als globaal actief is, met een hoog niveau aan technische kennis en arbeidskrachten, en dat zich voor lange tijd inzet. Wij garanderen onze klanten langetermijnresultaten door gebruik te maken van onze jarenlange ervaring, de kwaliteit van onze dienstverlening en ons grote innovatievermogen.


Wij zijn een werkgemeenschap waarin iedereen, naast een inkomen en respect voor gezondheid en veiligheid, een gevoel van zingeving kan vinden en een gemeenschap die zich sterk maakt om collectieve activiteiten en persoonlijke groei te belonen. Door middel van training zorgt Veolia ervoor dat zijn medewerkers, voor het overgrote deel handarbeiders en technici, hun
vaardigheden ontwikkelen. De onderneming vertrouwt op alle niveaus en in alle landen op hun verantwoordelijkheidsgevoel en autonomie en bevordert de professionele gelijkheid tussen mannen en vrouwen. Veolia bevordert ook de sociale dialoog, met name in de vertegenwoordigende organen van het personeel, wat medewerkers stimuleert om ons collectieve project als hun
eigen project te zien.

 

Veolia voldoet overal waar het bedrijf actief is, aan de van toepassing zijnde wet- en regelgeving. Het past ook breed verspreide ethische regels toe die in overeenstemming zijn met zijn waarden op het gebied van verantwoordelijkheidsgevoel, gemeenschapszin, respect, innovatie en klantgerichtheid. Veolia’s welvaart is gebaseerd op zijn nut voor alle belanghebbenden in de verschillende regio’s waar Veolia actief is, of het nu gaat om klanten, aandeelhouders, werknemers, leveranciers, de huidige bevolking of toekomstige generaties. De prestaties moeten daarom in verschillende dimensies worden beoordeeld, welke
overeenkomen met de verschillende betrokken gemeenschappen. Het bedrijf besteedt evenveel aandacht aan, en stelt dezelfde hoge eisen in elk van deze
dimensies. Op deze manier bereidt Veolia zich voor op de toekomst, beschermt het milieu en speelt in op de vitale behoeften van de mensheid.

Uitvoering
Alle belanghebbenden van Veolia worden op de hoogte gebracht van de doelstelling van het bedrijf
, zodat zij zich bewust zijn van de betekenis ervan en bijdragen aan de effectieve uitvoering.

De Raad van Bestuur houdt rekening met deze doelstelling en beoordeelt de uitvoering ervan.

Veolia rapporteert jaarlijks zijn multidimensionale prestaties via een dashboard, dat relevante indicatoren over de duurzaamheid van zijn model verzamelt. Deze indicatoren worden gebruikt om de volgende zaken te beoordelen:
○ economische en financiële prestaties,
○ milieuprestaties,
○ sociale prestaties,
○ prestaties op het gebied van klanttevredenheid,
○ prestaties op het gebied van ethiek en naleving.

Deze indicatoren worden gekozen bij de uitwerking van elke nieuwe fase van de strategie en zijn in overeenstemming met de gestelde doelen.

Een belanghebbendencomité, bestaande uit deskundigen uit het maatschappelijk middenveld en vertegenwoordigers van klanten, leveranciers, werknemers en toekomstige generaties, geeft adviezen aan de bedrijfsleiding om hen te helpen hun doelstelling te bereiken.