Veolia in cijfers

Aangepaste oplossingen voor de bijdrage aan een duurzame ontwikkeling

Dankzij de knowhow en expertise van onze medewerkers biedt Veolia haar klanten – lokale overheden, de industriële of tertiaire bedrijven – efficiënte diensten aan gericht op een duurzame ontwikkeling. Veolia past de meest innovatieve oplossingen toe en begeleidt klanten bij het omschakelen van een lineaire naar een circulaire economie. 

Om een optimale dienstverlening te garanderen en tegemoet te komen aan de uitdagingen van de klanten, werken onze operationele teams in België en Luxemburg samen aan het uitwerken van onze drie activiteiten water, afval en energie. 2500 vrouwen en mannen zetten zich iedere dag in om de ecologische voetafdruk te verkleinen en bij te dragen aan de herbronning van de wereld.  
 

Feiten en cijfers