Optimalisering van de energie-efficiëntie van gebouwen

Steunend op de mogelijkheden die worden geboden door de nieuwe technologieën en op de informatie en de slimme systemen, ontwikkelt Veolia 'smart-monitoring' oplossingen om de energie-efficiëntie van gebouwen te meten, te sturen en te verbeteren.

 

Technische en menselijke intelligentie in dienst van energie-efficiëntie

 

De thermostaat is uit onze woningen niet meer weg te denken. Hij zorgt voor de lokale besturing van een verwarmingsketel, controleert de omgevingstemperatuur en helpt om energie te besparen. Die uitdaging bestaat ook in de installaties en gebouwen van de tertiaire of de overheidssector, maar dan op een heel andere schaal. In plaats van een eenvoudige thermostaat zien we hier een geïntegreerde keten van technologieën en diensten die tal van gegevens monitort en beheert. Veolia verwerkt deze gegevens in speciale besturingscentra: de Hubgrades.

Ze biedt een uitgebreid gamma van smart services aan die vooral gericht zijn op performance en reporting. De begeleiding kan ook een luik sensibilisering en evolutie van het gedrag van de gebruikers bevatten. Met deze oplossingen ondersteunt de Groep haar gemeentelijke, tertiaire en industriële klanten op hun weg naar energie-efficiëntie en slim water- en afvalbeheer. Ze gaat met deze klanten ook energieprestatiecontracten aan om te garanderen dat ze daadwerkelijk minder energie zullen verbruiken.

VOORBEELDEN UIT DE PRAKTIJK

  • In SPANJE monitort het Hubgradecentrum van Bilbao meer dan 2 000 installaties waaronder bijna 1 000 gebouwen, 60 industriesites en 20 koude- en warmtenetten.

  • In ARGENTINIË werden het IADT-ziekenhuis en de stichting Favaloro verbonden met de Hubgrade van Buenos Aires. Bedoeling is om 20% meer energie te besparen.

  • In BELGIË begeleidt de Groep de Rijksdienst voor Pensioenen (RDP) en sensibiliseerde ze de 1 700 medewerkers van de instelling om het energieverbruik van 7 gebouwen te verminderen met 31% of 39 MWh in één jaar tijd.

43% 
het percentage van de bouwsector in het jaarlijkse energieverbruik in Frankrijk

Multifaceted performance voor oplossingen met een grote impact voor iedereen

Ecologische transformatie is meer doen dan louter economische en financiële resultaten boeken. We moeten immers ook voldoen aan ecologische, sociale, maatschappelijke en commerciële eisen. Multifaceted performance betekent het beste evenwicht vinden tussen al deze dimensies die wij als één onlosmakelijk geheel zien.

Onze sociale
performance

Expertise en ontwikkeling van knowhow

Onze maatschappelijke

performance

Ontwikkeling van de landbouwexploitaties productie van schone energie; creëren van lokale werkgelegenheid

Onze milieuperformance

Naleving van de conformiteitseisen; vermindering van de ecologische voetafdruk; nuttige toepassing in energie en landbouw

Onze commerciële

prestaties

Optimalisering van de energiefactuur en van de bedrijfskosten

Onze economische en

financiële performance

Groei van de omzet en van het investeringsvermogen