Virtual Power Plant, valorisatie van de elektrische flexibiliteit

Een oplossing voor het beheer en de levering van energie, door een flexibele elektriciteitsproductie.

Het wordt steeds moeilijker voor netbeheerders om het elektrisch hoogspanningsnet in evenwicht te houden. Daarnaast neemt de ontwikkeling van individuele elektriciteitsopwekking in België en Luxemburg toe en moeten gebouwen een bepaalde elektriciteitscapaciteit garanderen. Om te beantwoorden aan de vraag en de productie van elektriciteit ontwikkelde Veolia een oplossing voor energiebeheer op maat aan.  


Oplossing

Een oplossing voor energiebeheer

Het standaardaanbod van Veolia omvat volgende diensten:

- Het beheer en onderhoud van de installaties 
- Het bijstellen van de elektriciteitsproductie 
- Het creëren van financiële waarde

Dankzij dit aanbod wordt Veolia aangewezen als 'aggregator' en garandeert de flexibiliteit van het verbruik van ondernemingen. Als aggregator gebruikt Veolia de installaties van klanten, door in te spelen op de flexibiliteit, om de capaciteit van het hoogspanningsnet in balans te houden.

Wat verstaan we onder flexibiliteit? 

Flexibiliteit is beschikken over het vermogen om zijn verbruikersprofiel (hoog of laag verbruik) aan te passen op basis van een externe vraag van het systeem. Bij het aanpassen van het verbruiksprofiel zorgt Veolia voor het behoud van het comfort, de veiligheid en de duurzaamheid van het bestaande proces. 

Implementatie van Virtual Power Plant

Virtual Power Plant richt zicht tot de tertiaire en industriële sector met een eigen productiecapaciteit of flexibele elektriciteitsvraag, nl. een site met een installatie zoals:

- Warmtekrachtkoppeling: Veolia moduleert de elektriciteitsproductie dankzij het R1 Down*1 mechanisme. 
- Generator: Veolia is verantwoordelijk voor de ingebruikname van de backupeenheden voor de productie van stroom via het R3 Flex*2 mechanisme.
- Load shedding: Ontkoppeling van elektrische installaties om het energieverbruik te verminderen door het R1 Down of R3 Flex mechanisme. 

*1 R1 Down: Primaire reserve, verhoging van het verbruik of vermindering  van de injectie in het geval van stijging van de frequentie boven 50,1 Hz. Automatisch en snelle reactie op afwijkingen van de frequentie binnen een tijdspanne van 0 tot 30 seconden (automatisch). 

*2 R3 Flex: Tertiaire reserve, activering van een mechanisme op basis van een handmatig signaal vanuit de beheerder van het hoogspanningsnetwerk dat binnen de 15 minuten volledig beschikbaar moet zijn.


Wie zijn onze klanten ?

De tertiaire en industriële sector met een eigen productiecapaciteit of flexibele ektriciteitsvraag.


De voordelen 

Valorisatie van de installaties en het proces 

Financiële waardecreatie

Verbeterde betrouwbaarheid van de installaties