Oplossingen

Ontzilting
Ontzilting is een beproefd proces om zout uit de zee of brak water te verwijderen om zuiver water te bekomen.
Multitechnical
Het efficiënt onderhouden van de technische installaties van onze klanten door een aangepaste oplossing aan te bieden met een verantwoord gebruik van bronnen en middelen. Zodoende dat men het comfort en de levenskwaliteit van de bewoners van een gebouw kunnen garanderen.
Flexibility
Een oplossing voor het beheer en de levering van energie, door een flexibele elektriciteitsproductie.
Healthcare
Een unieke expertise voor het garanderen van de technische omgeving, het comfort en de veiligheid.
DHN
Een antwoord bieden aan de uitdaging van een stad door uitgebreide en innovatieve oplossingen aan te bieden.
Cogeneration
Garanderen van een gelijktijdige en optimale energieproductie.
Food processing
Optimaliseer de productieprocessen en verbeter de energievoorziening op een efficiënte, continu en duurzame manier.
Smart Monitoring
In real time en vanop afstand installaties en infrastructuren beheren en monitoren.
BES Efficiency
Het verbruik van een gebouw beheren, rekeninghoudend met de milieuaspecten.
Air Quality
Net zoals de toegang tot drinkwater is voor Veolia de volksgezondheid en de kwaliteit van leven ook van essentieel belang. Daarom heeft de Veolia Groep besloten om haar expertise en oplossingen te gebruiken om de kwaliteit van de binnenlucht te verbeteren.