Onze waarden

De fundamentele waarden van Veolia: verantwoordelijkheid, solidariteit, respect, innovatie, klantgerichtheid en voorbeeldigheid, vormen de basis voor de economische, sociale en milieuprestaties van de onderneming.

Verantwoodelijkheid

Veolia neemt de verantwoordelijkheid op voor de harmonieuze ontwikkeling van gebieden en het verbeteren van de levensomstandigheden voor de bevolking die beïnvloed worden door de activiteiten van Veolia.  Intern, is de ontwikkeling van de competenties van medewerkers en de bescherming van hun welzijn en veiligheid op het werk een prioriteit. 

Voorbeeldigheid

Door iedere dag weer nieuwe oplossingen te bedenken om de werkomstandigheden van onze medewerkers te verbeteren, geeft Veolia blijk van voorbeeldigheid op het terrein. Iedere werknemer dient zich voorbeeldig te gedragen zowel privé als op het werk en dient de veiligheidsregels strikt te respecteren. 

Solidariteit

Solidariteit heeft betrekking op alle relaties met onze stakeholders. Voortdurend zoeken wij oplossingen voor het leveren van essentiële diensten aan zoveel mogelijk mensen. 

Respect

De denk- en doekracht van iedere medewerker worden gedreven door de wetten, de interne regels en anderen te respecteren. 

Innovatie

Onderzoek en innovatie staan centraal in onze strategie. Wij creëren de duurzame oplossingen van morgen, in dienst van onze klanten, het milieu en de samenleving. 

Klantgerichtheid

Veolia tracht de efficiëntie en de kwaliteit van haar diensten voortdurend te verbeteren. Wij luisteren naar onze klanten en bieden aangepaste en innoverende oplossingen aan om te voldoen aan hun technische, economische, ecologische en maatschappelijke verwachtingen.