Solution

Ontwikkel een warmtenet in uw stad

Een ecologisch warmtenet, is een duurzame en economische oplossing voor het ondersteunen van steden en wijkprojecten die een betere levenskwaliteit aan hun inwoners willen aanbieden door de sociale duurzaamheid te verbeteren en de productie van energie te optimaliseren.


Oplossing

Veolia biedt complete en geïntegreerde oplossingen voor het beheer van hulpbronnen, oplossingen die de lokale overheden en ecowijken helpen om de uitdagingen van de duurzame stad aan te gaan: optimalisering van het waterbeheer, de energie-efficiëntie, de productie van alternatieve energieën, de valorisatie van afval…

De stad omvormen tot een “Smart city” dankzij innovatie en ervaring


Als wereldexpert in stadswarmtenetten helpt Veolia de steden en gemeenten bij het beheer van het distributienet en de optimalisatie van de energie-efficiëntie. Veolia garandeert het beheer en de betrouwbaarheid van de installaties van het warmtenet.

Veolia maakt daarbij gebruik van warmteterugwinning en de lokale energiebronnen om een stabiele energieprijs te kunnen garanderen.
 

Veolia biedt moderne oplossingen, aangepast aan de behoeften van haar klanten

 

→ Door de exploitatie en het onderhoud van de installaties en verdeelnetten voor haar rekening te nemen;
→ Door de aankoop en het beheer van de primaire energieën te optimaliseren en te beveiligen;
→ Door de hernieuwbare energie te herwaarderen om de ecologische voetafdruk te verkleinen;
→ Door zich te concentreren op de lokale productie en verdeling van elektriciteit;
→ Door betrouwbare en energie-efficiënte oplossingen aan te bieden en de energiefactuur van de lokale inwoners binnen de perken te houden.
 


Wie zijn onze klanten?

De steden en de verschillende actoren uit de publieke sector.
 


De voordelen voor onze klanten

Verlaging van de broeikasgassen

Betrouwbare, robuuste en geoptimaliseerde systemen

Herwaardering van de lokale energie