Het hoogste gebouw van België viert zijn 50e verjaardag en opent exclusief de deuren

Vandaag (woensdag 24.09.2014) is het dag op dag 50 jaar geleden dat de eerste steen van het hoogste ‘bewoonde’ gebouw van België gelegd werd. De Zuidertoren, het hoofdkwartier van de Rijksdienst voor Pensioenen (RVP), is ondertussen één van de oudste maar ook één van de meest energiezuinige torens van Brussel.
PDF
Pers Zuidertoren 50 (254.77 KB)

Een unieke blik achter de schermen van een symbool

De Zuidertoren – ook wel Pensioentoren genoemd – is niet enkel uniek in België door zijn 150 meter hoogte, maar ook omdat de Toren gebouwd werd volgens een techniek die toen revolutionair was. Zijn 36 verdiepingen “hangen” immers aan de centrale kern en de sokkel van het gebouw is smaller dan de eigenlijke toren die er boven staat.
 
Om de 50e verjaardag van de Zuidertoren te vieren, gunt de RVP 1.000 personen een blik achter de schermen, van de kelders tot op het dak! Naast de begeleide rondleidingen tijdens de werkuren is er ook een zaterdagopening voorzien.
 
Inschrijven kan heel eenvoudig via de URL www.zuidertoren.be (inschrijvingsmodule online vanaf 24.09.2014). Het volstaat om de officiële naam en voornaam in combinatie met het rijksregisternummer in te geven en de gewenste datum voor de rondleiding te kiezen. Opgelet: de inschrijving is individueel. Personen die geen toegang hebben tot een PC kunnen bellen naar het gratis nummer 1765 (daar drukken ze “1” voor Nederlands en kiezen vervolgens optie “5”).
 

50 jaar loopbaan en nog altijd niet gepensioneerd

 
De Zuidertoren is ondertussen een halve eeuw oud, maar heeft zowel aan de buiten- als binnenkant verscheidene gedaantewisselingen ondergaan. Het asbest werd verwijderd, de ramen van de gevels werden vervangen, het hele interieur, de inkomhal en de ontvangstruimte voor bezoekers werden vernieuwd, enzovoort.
 
Dankzij de publiek-private samenwerking die de RVP met Dalkia (Veolia) op touw zetten onder de vorm van een “energy team” is de Zuidertoren naast één van de oudste torengebouwen in Brussel ook één van de meest energiezuinige. Enkele resultaten van de samenwerking:
 
In 4 jaar tijd (2009 – 2013) werden:

 • 37% brandstof (van 759.960 liter in 2009 naar 443.412 liter in 2013);
 • 29% elektriciteit (van 8.908,8 MWh in 2009 naar 6.313,1 MWh in 2013);
 • 6.017 ton CO² (=1600 huishoudens); uitgespaard.

 
Niet enkel de Toren zelf is in de loop van de jaren constant vernieuwd. Ook de manier waarop de  “bewoners” werken evolueert voortdurend. De stofjassen en papieren archieven zijn allang voltooid verleden tijd. Zo is binnen de sociale zekerheid de RVP de eerste instelling in direct contact met het brede publiek die op zo’n grote schaal telewerk omarmd heeft.
 

Bijlagen

 

 • Drie infographics – de afbeeldingen vindt u in hoge kwaliteit op onze website
 • O v erzic ht f oto ’s – geef ons gerust een seintje als u een afbeelding in hoge kwaliteit wenst
 • Contactgegevens grote publiek (zie lager)
 • Specificaties Zuidertoren + “wist-je-dat” (zie lager)
 • Milieucertificaat en werking en resultaten Energy Team (zie lager)

 

Contactgegevens voor het grote publiek

Rijksdienst voor Pensioenen
Gratis nummer: 1765 (tijdens de week van 9u tot 12u en van 13u tot 17u)
Website: www.rvp.fgov.be of www.mypension.be
Brief: RVP ~ Zuidertoren ~ 1060 Brussel
Mail : [email protected]

 

Specificaties Zuidertoren

De Zuidertoren zelf:

 • Is 150 meter hoog;
 • Telt 36 ‘bewoonde’ verdiepingen en een ‘technische’ 37e verdieping;
 • Beslaat 41.000m² nuttige oppervlakte;
 • Heeft 3 ondergrondse parkings.

 
Het hele complex omvat 3 gebouwen of ‘blokken’:

 • ‘Blok A’ is de eigenlijke Toren en is via een loopbrug verbonden met ‘blok B’;
 • ‘Blok B’ is een bijgebouw van 4 verdiepingen dat de IT-afdeling en het bedrijfsrestaurant van de RVP huisvest;
 • ‘Blok C’ slaat op de inkomhal en de ontvangstruimte voor de bezoekers;
 • Samen omvatten de 3 gebouwen een bebouwd volume van 375.000m³.

 
Op dit ogenblik werken er zo’n 1.669 personen in de Zuidertoren (RVP + vzw Sigedis):

 • In ‘Blok A’: 1.433 RVP-medewerkers en 78 personen bij Sigedis;
 • In ‘Blok B’: 158 RVP-medewerkers.

 

Wist je dat…

 

 • De 36 verdiepingen aan de centrale kern ‘hangen’, waardoor er geen verticale kolommen nodig zijn zoals in een ‘klassieke’ toren en er meer bruikbare ruimte overblijft.
 • In en rond de Zuidertoren wel vaker scenes van films en series opgenomen worden. Zo vonden op 15 september 2010 de opnames van de kortfilm ‘Control’ plaats.
 • De nieuwe koelmachines die op het dak staan, 12 ton wegen en er een speciale Russische helikopter aan te pas kwam om die te plaatsen. De hele wijk werd uit veiligheidsoverwegingen afgesloten.
 • Op 19 oktober 2008 een kogel de 34e verdieping raakte, daar in de tussenlaag van de dubbele beglazing bleef steken, en door de politie werd meegenomen voor verder onderzoek.
 • Het grondwater onder niveau -2 begint. Onze parking en kelders op -3 bevinden zich lager dan de grondwaterspiegel.
 • De Zuidertoren soms verward wordt met de Financietoren die een eindje verder staat, aan de Kruidtuin.
 • De Zuidertoren zowel in de volksmond als in de media wel eens vaker ‘Pensioentoren’ genoemd wordt.
 • De centrale stam kern van de Toren op een fundering steunt die toelaat dat pompen het gebouw na een aardbeving weer recht kunnen zetten.

 

Tijdlijn Zuidertoren

Enkele markante datums uit de geschiedenis van de Zuidertoren (het lijstje is niet compleet):

1961:

 • Nationale kas voor Bediendenpensioenen (NKBP) dient bouwaanvraag in op 28 september 1961.
 • Gemeente verstuurt bouwvergunning officieel op 31 oktober 1961.

1964: Eerstesteenlegging op 24 september 1964.

1967: De werken worden in december 1967 afgerond.

1986 : Vervanging hoogspanningstransformatoren

1987: De Rijksdienst voor Pensioenen, kortweg RVP, werd opgericht op 1 april 1987, na een fusie van de Rijkskas voor Rust- en Overlevingspensioenen (RROP) en de Rijksdienst voor Werknemerspensioenen (RWP). De NKBP zelf was op 1 april 1981 overgenomen door de Rijksdienst voor Werknemerspensioenen, in het kader van de herstelwet van 11 februari 1981.

1992: De koelmachines op het dak worden vervangen met behulp van een Russische helikopter.

1994: De ramen op de 4 gevels van de Zuidertoren worden vervangen.

1997: Renovatie van de inkomhal en de bezoekersruimte.

1998: Installatie van een noodgroep, voor het geval de stroomtoevoer van buiten uit wegvalt (een topic dat 16 jaar later zeer actueel blijft).

2002 – 2006: Onder de projectnaam ‘Toreno’ krijgt het hele gebouw een grondige renovatie. Het aanwezige asbest werd verwijderd, de verlichting, de airco en het interieur van de kantoren werden vernieuwd.

2007: Voor de dubbele verjaardag 40-20 (40 jaar stelsel werknemerspensioenen en 20 jaar RVP) wordt er een gigantische gevelbelettering aangebracht op de oostgevel.

2008: De Zuidertoren wordt overgedragen aan de RSZ en later weer in erfpacht teruggegeven aan de RVP. De RSZ staat vanaf 1 oktober 2008 in voor de financiering van het wettelijk kapitalisatiestelsel en nam daarbij ook de gedane beleggingen in gebouwen (waaronder de Zuidertoren) en de financiële investeringen over.

2010: Installatie waterkrachtkoppeling in het kader van energiebesparende maatregelen.

2013: Renovatie van de binnenstraat tussen de Toren en ‘blok B’ en de waterdichting van de vijvers.
 

Milieuzorgsysteem en ‘Energy Team’

 
EMAS (Eco-Management and Audit Scheme) is een Europees managementinstrument dat de organisaties erkent die een continue verbetering van hun milieuprestaties nastreven en zich willen conformeren aan de milieuwetgeving door hun personeelsleden nog meer te sensibiliseren aangaande
milieubescherming. Sinds 2008 heeft de Rijksdienst voor Pensioenen het EMAS-certificaat behaald voor de Zuidertoren.
 

‘Energy Team’: werking en resultaten

 
In het kader van hun partnerschap richtten de RVP en Dalkia samen het Energy Team op in 2008. Het doel was het vinden van oplossingen om het energieverbruik te verminderen zonder daarbij de eigenschappen van het gebouw ingrijpend te wijzigen.
 
Het Energy Team voerde een diepgaande energie-audit uit om een strategie op korte, middellange en lange termijn uit te werken ter verbetering van de werking van de installaties ‘on site’.
 
Door het optimaliseren van bestaande installaties en het vervangen van verouderde installaties die niet voldoen aan de huidige en toekomstige milieunormen, heeft het Energy Team de RVP aanzienlijke energiebesparingen bezorgd : op vier jaar tijd zo’n 37% op brandstof en 29% op elektriciteit.
 
Op basis van zijn expertise heeft Dalkia de RVP aangeraden zijn primair energieverbruik (gas, olie, elektriciteit) te diversifiëren om op die manier minder afhankelijk te zijn van de schommelingen van de marktprijzen, en zo te genieten van betere leveringsgaranties en om zijn ecologische voetafdruk aanzienlijk te verminderen.
 

Dalkia

Al meer dan 40 jaar is Dalkia gespecialiseerd in het beheer en het onderhoud van technische installaties.  Om het partnership met zijn klanten nog te verbeteren, levert Dalkia bijkomende garanties op de energie- en milieuprestaties van deze installaties.
 
Sinds juli 2014 bezit Veolia 100% van de aandelen van Dalkia Internationaal. Dalkia, een wereldwijd toonaangevende speler in energiediensten, stelt in België 1.500 mensen te werk.
 

 

Binnen Veolia vertegenwoordigen de energiediensten de levering van warmte aan 2,4 miljoen gezinnen, het beheer van 76.000 energie-installaties en het beheer van meer dan 450 warmte – en koudenetwerken.