Verenigde Algemene Vergadering van Aandeelhouders, 15 juni 2022

PDF
PR - Combined Shareholders' General Meeting, June 15 2022 (102.44 KB)
PDF
CP - Assemblée générale mixte du 15 juin 2022 (102.31 KB)

De gecombineerde Algemene Vergadering van aandeelhouders van Veolia Environnement, die vandaag gehouden werd in het Maison de la Mutualité in Parijs, onder het voorzitterschap van haar Voorzitter en Gedelegeerd Bestuurder, de heer Antoine Frérot, heeft met een quorum van 69,8 % alle haar voorgelegde resoluties goedgekeurd, met dien verstande dat de 12e resolutie niet ter stemming aan de algemene vergadering werd voorgelegd, aangezien de heer Antoine Frérot afgezien heeft van de uitzonderlijke bonus op basis van aandelen die in het kader van deze resolutie werd voorgesteld.

Deze resoluties hebben met name betrekking op
 

 • de goedkeuring van de jaarrekening van de moedermaatschappij en de geconsolideerde jaarrekening van de groep voor het boekjaar 2021;

 • de vaststelling van het dividend in contanten voor het boekjaar afgesloten op 31 december 2021 op 1 euro per aandeel. De aandelen zullen ex-dividend worden verhandeld vanaf 5 juli 2022 en betaalbaar worden gesteld vanaf 7 juli 2022;

 • de hernieuwing van het mandaat als Bestuurder van de heer Antoine Frérot en de benoeming van mevrouw Estelle Brachlianoff als Bestuurder voor een periode van vier jaar die zal verstrijken na afloop van de Algemene Vergadering die zal worden bijeengeroepen om de jaarrekening goed te keuren voor het boekjaar afgesloten op 31 december 2025;

 • de benoeming van mevrouw Agata Mazurek-Bąk tot Bestuurder die de werknemersaandeelhouders vertegenwoordigt en van de heer Romain Ascione als vervanger;

 • de vergoedingen die tijdens het boekjaar 2021 werden uitbetaald of toegekend aan de heer Antoine Frérot als Voorzitter en Gedelegeerd Bestuurder voor datzelfde boekjaar de informatie met betrekking tot de vergoedingen van de Bestuurders voor 2021 (zonder de Voorzitter en de Afgevaardigd Bestuurder);

 • het vergoedingenbeleid van de Voorzitter en de Afgevaardigd Bestuurder van 1 januari 2022 tot 30 juni 2022;

 • het vergoedingenbeleid van de Voorzitter van de Raad van Bestuur en de Chief Executive Officer van 1 juli 2022 tot 31 december 2022

 • het vergoedingenbeleid van de Bestuurders (met uitzondering van de Voorzitter van de Raad van Bestuur en de Gedelegeerd Bestuurder) voor het boekjaar 2022

 • de hernieuwing van alle aan de Raad van Bestuur toegekende financiële machtigingen en in het bijzonder deze in het kader van de uitvoering van de aandelenparticipatieplannen voor het personeel

 • de machtiging aan de Raad van Bestuur om aandelen toe te kennen aan de directeurs en medewerkers van de Groep en aan de directeurs van de Vennootschap.

Na deze gecombineerde algemene vergadering bestaat de Raad van Bestuur van Veolia Environnement uit dertien Bestuurders, waaronder zeven onafhankelijke Bestuurders op een totaal van tien Bestuurders (exclusief de twee Bestuurders die het personeel vertegenwoordigen en de Bestuurder die de werknemersaandeelhouders vertegenwoordigt), d.w.z. 70%, en zes vrouwen, d.w.z. 60%1 en één lid zonder stemrecht (censeur):

 • De heer Antoine Frérot, Voorzitter en Chief Executive Officer;
 • De heer Louis Schweitzer, vice-voorzitter;
 • Mevrouw Maryse Aulagnon*, Senior Independent Director;
 • Mevrouw Estelle Brachlianoff;
 • De heer Pierre-André de Chalendar*;
 • Mevrouw Isabelle Courville*;
 • Mevrouw Clara Gaymard*;
 • Mevrouw Marion Guillou*;
 • De heer Franck Le Roux, directeur die de werknemers vertegenwoordigt;
 • Mevrouw Agata Mazurek-Bąk, Bestuurder die de werknemersaandeelhouders vertegenwoordigt;
 • De heer Pavel Páša, Bestuurder die het personeel vertegenwoordigt;
 • Mevrouw Nathalie Rachou*;
 • De heer Guillaume Texier*;
 • M. Enric Amiguet y Rovira, lid zonder stemrecht (censeur).

* Onafhankelijk lid

Met uitzondering van de bestuurders die de werknemers vertegenwoordigen, overeenkomstig de artikelen L. 225-27-1 en L. 22-10-7 van het Franse Wetboek van Koophandel.

De samenstelling van de comités van de Raad van Bestuur, die tot op heden ongewijzigd is gebleven, zal met ingang van 1 juli 2022 de volgende zijn 

 • Boekhoudkundig en Auditcomité: Mevrouw Nathalie Rachou (Voorzitster), Mevrouw Isabelle Courville, De heer Franck Le Roux (Bestuurder die het personeel vertegenwoordigt), en De heer Guillaume Texier.
 • Benoemingscomité: De heer Louis Schweitzer (voorzitter), mevrouw Maryse Aulagnon, de heer Pierre-André de Chalendar, de heer Antoine Frérot en mevrouw Isabelle Courville.
 • Vergoedingscomité: Mevrouw Maryse Aulagnon (voorzitster), mevrouw Marion Guillou, de heer Franck Le Roux (bestuurder die het personeel vertegenwoordigt) en de heer Louis Schweitzer.
 • Comité onderzoek, innovatie en duurzame ontwikkeling: Mevrouw Isabelle Courville (Voorzitster), Mevrouw Clara Gaymard, Mevrouw Marion Guillou, De heer Pavel Páša (Bestuurder die het personeel vertegenwoordigt) en De heer Guillaume Texier.
 • Doel van het Comité van de Vennootschap: De heer Louis Schweitzer (voorzitter), mevrouw Maryse Aulagnon, de heer Pierre-André de Chalendar, mevrouw Isabelle Courville, de heer Antoine Frérot, de heer Franck Le Roux (Bestuurder die het personeel vertegenwoordigt) en mevrouw Nathalie Rachou.

Voorts heeft de Raad van Bestuur opnieuw zijn bereidheid bevestigd om zijn beleid van dialoog en betrokkenheid van de aandeelhouders, waarmee hij enkele jaren geleden is begonnen, voort te zetten.

Zie op volgende pagina  voor de resultaten van de stemming over de resoluties en een volledige webcast van de Gecombineerde Algemene Vergadering van Aandeelhouders.


De Veolia Groep wil de referentie worden op het gebied van ecologische transformatie. De Groep, die aanwezig is op vijf continenten en bijna 220.000 medewerkers telt, ontwerpt en implementeert nuttige, praktische oplossingen voor het beheer van water, afval en energie die bijdragen tot een radicale ommekeer in de huidige situatie. Via haar drie complementaire activiteiten helpt Veolia de toegang tot hulpbronnen te ontwikkelen, de beschikbare hulpbronnen te behouden en ze te vernieuwen. In 2021 voorzag de Veolia-groep 79 miljoen inwoners van drinkwater en 61 miljoen van sanitaire voorzieningen, produceerde zij bijna 48 miljoen megawattuur en recupereerde zij 48 miljoen ton afval. Veolia Environnement (Paris Euronext: VIE) behaalde in 2021 een geconsolideerde omzet van 28,508 miljard euro. www.veolia.com