Kerncijfers per 31 maart 2022 van de Veolia Groep

PDF
CP Chiffres clés 2022 (174.67 KB)
PDF
CP Chiffres clés 2022 EN (183.3 KB)

STERKE GROEI IN ACTIVITEITEN EN RESULTATEN

EERSTE CONSOLIDATIE VAN SUEZ-ACTIVITEITEN

VEOLIA IS GOED GEPOSITIONEERD OM DE GEVOLGEN VAN DE HUIDIGE ECONOMISCHE EN GEOPOLITIEKE CONTEXT OP TE VANGEN 

2022 DOELSTELLINGEN BEVESTIGD


EEN ZAKENCIJFER VAN 9 935 MILJOEN EURO EN EEN GROEI VAN 44,3 % TEN OPZICHTE VAN DE GEPUBLICEERDE T1 2021, ONDER INVLOED VAN DE INTEGRATIE VAN DE SUEZ-ACTIVITEITEN EN DE ORGANISCHE GROEI

EBITDA VAN 1.456 MILJOEN EURO, EEN STIJGING MET +33,4% IN VERGELIJKING MET HET EERSTE KWARTAAL VAN 2021 

COURANTE EBIT VAN 692 MILJOEN EURO, EEN STIJGING MET +45,7% IN VERGELIJKING MET HET EERSTE KWARTAAL VAN 2021

 


 • INKOMSTEN VAN 9.935 MILJOEN EURO(1), EEN STIJGING MET 14,7%(2) IN VERGELIJKING MET DE GECOMBINEERDE INKOMSTEN VAN HET EERSTE KWARTAAL VAN 2021(1), VOOR ALLE ACTIVITEITEN VAN VEOLIA EN SUEZ.

GECORRIGEERD VOOR HET EFFECT VAN DE HOGERE ENERGIEPRIJZEN, EEN INTERNE GROEI VAN DE GECOMBINEERDE INKOMSTEN(1) VAN +7,1%.

 • EBITDA VAN €1.456m(1), +7,6%(2) hoger dan gecombineerde EBITDA van het eerste kwartaal van 2021, VOORUITGAANDE OP ORGANISCHE GROEIDOELSTELLING VAN +4% TOT +6% in 2022
 • RECURRENTE EBIT VAN 692 MILJOEN EURO(1), STERK GESTEGEN MET +18%(2) IN VERGELIJKING MET HET EERSTE KWARTAAL VAN 2021 GECOMBINEERDE RECURRENTE EBIT(1)
 • 87 MILJOEN BESPARINGEN GEREALISEERD IN HET EERSTE KWARTAAL, PLUS 21 MILJOEN EURO AAN SYNERGIEËN UIT DE OVERNAME VAN SUEZ, IN LIJN MET DE JAARLIJKSE DOELSTELLING
 • DOELSTELLINGEN VOOR 2022 BEVESTIGD IN HET LICHT VAN DE ZEER GOEDE PRESTATIES IN HET EERSTE KWARTAAL  
 1. Het eerste kwartaal van 2021 en het eerste kwartaal van 2022 zijn herberekend voor de eerste 17 dagen van januari (400 miljoen euro omzet - 49 miljoen euro EBITDA). Het gecombineerde kwartaal van 2021 omvat de Australische en Europese activa die op verzoek van de mededingingsautoriteiten moeten worden verkocht en die niet meer in het eerste kwartaal van 2022 zijn opgenomen.
 2. at constant scope and exchange rates

Antoine Frérot, Veolia’s Chairman & CEO van de Veolia Groep :«Voor Veolia is het jaar zeer goed begonnen, ondanks de gevolgen van de oorlog in Oekraïne voor de wereldeconomie, nog versterkt door de beperkingen in verband met Covid in China. Voor Veolia was het hoogtepunt van het jaar natuurlijk de integratie van de Suez-teams in Veolia op 19 januari. De vlotte integratie bevestigt waar we al van overtuigd waren: de medewerkers van Veolia en Suez delen dezelfde cultuur en dezelfde zorg voor prestaties en uitmuntendheid ten dienste van de ecologische transformatie. De groei van de inkomsten weerspiegelt de eerste consolidatie van de activa van Suez, maar profiteert ook ten volle van de goede tendensen op onze markten en van de talrijke innovaties en aanbiedingen met toegevoegde waarde die wij de laatste jaren hebben ontwikkeld. In vergelijking met de gecombineerde omzet van de nieuwe entiteit is de organische groei van de Groep bijzonder sterk, namelijk +14,7%, en wordt hij gedragen door al onze activiteiten. Dit zeer goede zakelijke momentum heeft geleid tot een sterke stijging van de resultaten, met een stijging van de EBITDA met 7,6% en een stijging van de courante EBIT met 18%. Deze prestatie weerspiegelt ook de voortdurende strikte beheersing van de uitgaven en de doeltreffendheid van onze modellen voor tariefindexering en indekking, waardoor wij het effect van de inflatie op onze kosten hebben kunnen opvangen, met name op het gebied van energie. Veolia heeft eens te meer blijk gegeven van haar veerkracht, haar aanpassingsvermogen en haar dynamiek als belangrijke voorvechter van ecologische transformatie. Dankzij deze zeer solide resultaten liggen wij voor op schema en kunnen wij al onze doelstellingen op korte en middellange termijn bevestigen.»

 • Opbrengsten van € 9.935 miljoen, een stijging van 44,3% bij constante wisselkoersen in vergelijking met Q1 2021 zoals gerapporteerd als gevolg van een perimetereffect van € 1.878 miljoen, voornamelijk gerelateerd aan de integratie van de activiteiten van Suez (1.890 miljoen euro) en een organische groei van 1.137 M€ ( +16,7%).
 • In vergelijking met het gecombineerde Q1 2021 bedraagt ​​de omzetgroei +14,7% bij constante perimeter en wisselkoers.

De omzetmutatie op basis van de belangrijkste effecten is als volgt uit te splitsen:

Een wisselkoerseffect van +€ 165 miljoen, dat voornamelijk de variatie in de Amerikaanse, Britse en Chinese valuta weerspiegelt, gedeeltelijk gecompenseerd door een verslechtering van de Poolse en Latijns-Amerikaanse valuta.

Een perimetereffect van -84 miljoen euro, dat voornamelijk de impact omvat van de integratie van Osis door Sarp (+66 miljoen euro), gecompenseerd door de verkoop van activa in Scandinavië in 2021 (-71 miljoen euro) en, bij Suez, de afstoting van activiteiten in Australië en de impact van rechtsmiddelen van de Europese Unie in het bijzonder (Hazardous Waste France-activiteiten behandeld als activa beschikbaar voor verkoop).

Een Retail / Volumes / Works-effect van +326 miljoen € gedreven door goede volumes, vooral in Energie, evenals de heropstart van de bouwactiviteiten, een forse stijging in vergelijking met het eerste kwartaal van 2021.

Een weerseffect van -€ 57 miljoen, voornamelijk in Centraal- en Oost-Europa, waar de energieactiviteiten worden beïnvloed door een zachtere winter dan in 2021, en in Chili met een koelere zomer.

Een impact van de energieprijzen van +657 miljoen euro, onder invloed van de stijging van de warmte- en elektriciteitsprijzen voornamelijk in Centraal- en Oost-Europa.

Een prijseffect voor gerecyclede materialen van +135 miljoen euro. Het werd gedreven door een stijging van de prijs van gerecycled papier in Frankrijk, Duitsland en het Verenigd Koninkrijk.

Een gunstig prijseffect van +200 miljoen €, voornamelijk gekoppeld aan tariefherzieningen geschat op +3,4% in afval, en +2,4% in water.

In vergelijking met 31 maart 2021 samen stegen de opbrengsten in 2022 met +14,7% bij constante perimeter en wisselkoers. Het is in alle operationele segmenten gestegen.

De omzet voor Frankrijk en Special Waste Europe bedroeg 2.298 miljoen euro en boekte een organische groei van +5,4% vergeleken met 31 maart 2021 samen:

 • De omzet van Water France daalde licht met -2,3% als gevolg van de volumedaling in het eerste kwartaal, gedeeltelijk gecompenseerd door het positieve effect van tariefherzieningen (+2,5%).
 • De activiteit Waste France groeide met +7% en profiteerde van de gunstige trend in de prijzen van verkochte gerecycleerde materialen, met name papier, en het positieve effect van tariefherzieningen.
 • De activiteit gevaarlijk afval in Europa steeg met +6,8%, dankzij de goede prestaties van de commerciële ontwikkeling in de sanitatie en industrieel onderhoud, de stijging van volumes en prijzen in een omgeving van stijgende olieprijzen in combinatie met het positieve effect van tariefherzieningen.
 • SADE stijgt fors met +21,6%, dankzij de dynamische commerciële activiteit in Frankrijk.

De omzet uit Europa zonder Frankrijk bedroeg op 31 maart 2022 4.523 miljoen euro, een organische groei van +26,8%, met name dankzij de stijging van de energieprijzen en de prijs van gerecycleerde materialen.

 • In Centraal- en Oost-Europa bedroeg de omzet 2.426 miljoen euro, een stijging van +34,2%. Deze stijging is voornamelijk te danken aan:
  • het gunstige effect van prijsindexering in Energie (Polen, Hongarije, Tsjechië en Roemenië) en Water (Tsjechië en Roemenië), de stijging van de gedistribueerde volumes (Polen en Tsjechië), ondanks een weerseffect Ongunstige energie in het eerste kwartaal van 2022 (-52 miljoen euro).
  • de sterke stijging van de prijs van gerecycleerde materialen, met name papier en plastic, de stijging van de energieprijzen en de goede prestatie van de commerciële afvalvolumes in Duitsland.
 • In Noord-Europa steeg de omzet van 1.210 miljoen euro met 12,5%. Deze stijging is voornamelijk te danken aan het Verenigd Koninkrijk en Ierland, een stijging van +11,3% bij constante perimeter en wisselkoers dankzij hogere volumes en energieprijzen, het gunstige effect van gerecycleerde materialen (papier en plastic) en goede prestaties van verbrandingsovens (installatie beschikbaarheidsgraad van 97,5% in 2022 vergeleken met 94,4% in 2021). In België bedroeg de organische groei +20,6% in vergelijking met 31 maart 2021 samen, gedreven door goede operationele prestaties van activiteiten, waaronder Suez-recycling en -verbranding.
 • In Italië bedroeg de organische omzetgroei +66,5% dankzij de start van gewonnen contracten in 2021 en het zeer gunstige effect van de energieprijzen.
 • In Iberia stegen de opbrengsten met +15% dankzij het zeer gunstige effect van de energieprijzen en, in de Suez Water-activiteiten in Spanje, dankzij de toename van de werken en de toename van de volumes.

De omzet in de rest van de wereld bereikte 2.575 miljoen euro, met een organische groei van +7,8% in alle geografische gebieden:

 • Omzetgroei in Latijns-Amerika van +11,4%, met name gedreven door gunstige prijsindexering in Chili (Suez Water business), Argentinië (lokale inflatie), Colombia, groei in Hazardous Waste business in Chili en het goede werkniveau in Water in Ecuador.
 • In Afrika en het Midden-Oosten groeide de activiteit met +5,6%, met sterke commerciële prestaties, met name in energiediensten in het Midden-Oosten, en dankzij de toename van de volumes in de Water-activiteiten in Marokko.
 • In Noord-Amerika bedroeg de omzet 700 miljoen euro, een stijging van +9%. De groei werd vooral gedreven door het gunstige prijseffect in Gevaarlijk Afvalstoffen en in Gemeentelijk Water, door het gunstige effect van prijsindexatie, het goede werkvolume en het binnenhalen van O&M-contracten.
 • De omzet in Azië steeg met +4,4%. De groeivertraging in China als gevolg van de gezondheidscrisis en de vertraging in de industriële sector wordt gecompenseerd door sterke groei in Taiwan, Hong Kong en Zuidoost-Azië.
 • In de Stille Oceaan stegen de opbrengsten met +9,4%, gekenmerkt door het herstel van de afvalactiviteiten na de gezondheidscrisis, de goede prestaties van de gemeentelijke wateractiviteiten en het positieve effect van prijsstijgingen .

De activiteit Water Technologies steeg met +2,6%, de goede prestatie van de Technology-activiteiten van VWT compenseerde gedeeltelijk de daling van de activiteit in ontziltingsprojecten. De orderontvangst van VWT op 31 maart 2022 bedroeg € 330 miljoen, vergeleken met € 278 miljoen op 31 maart 2021.

De autonome omzetgroei per bedrijf was als volgt:

 • sterke groei in Energie van +38,5% gedreven door de stijging van de energieprijzen (elektriciteit en warmte) en de gunstige impact van tariefherzieningen.
 • groei in de Afvalactiviteit van +11,5% met een bijdrage van de prijsstijging van gerecycleerde materialen met +4,0%, gunstige tariefherzieningen (+3,4%) en een goed niveau van verwerkte volumes, een stijging van +1,7%.
 • een stijging van de Wateractiviteiten met +5,3% dankzij de prijsindexering van de contracten.
 • Groepsgeconsolideerde EBITDA van € 1.456 miljoen vergeleken met € 1.356 miljoen in Q1 2021 gecombineerd en € 1.078 miljoen in Q1 2021 gerapporteerd.
 • De EBITDA steeg met +33,4% in vergelijking met 31 maart 2021, gepubliceerd tegen constante wisselkoersen, dankzij een perimetereffect van +€ 276 miljoen, voornamelijk gerelateerd aan de integratie van Suez-activiteiten en een organische groei van +7,8%.

In vergelijking met 31 maart 2021 samen, steeg de EBITDA met +7,6% bij constante perimeter en wisselkoers.

 • Als gevolg hiervan kan de verandering in EBITDA vergeleken met 31 maart 2021 gecombineerd als volgt worden geanalyseerd:

De wisselkoersimpact op de EBITDA is positief en bedraagt ​​19 miljoen euro. Het weerspiegelt voornamelijk een verbetering in de Tsjechische, Britse, Chinese en Amerikaanse valuta, gedeeltelijk gecompenseerd door ongunstige valutaschommelingen in Zuid-Amerika en het Midden-Oosten.

Het perimetereffect van -€ 22 miljoen komt voornamelijk overeen met de impact van de integratie van Osis door Sarp, gecompenseerd door de verkoop van activa in Scandinavië in 2021 en, op Suez-niveau, de verkoop van activiteiten in Australië en de impact van remedies in de Europese Unie (Hazardous Waste-activiteiten in Frankrijk behandeld als activa beschikbaar voor verkoop).

Handels- en volume-effecten waren gunstig met +22 miljoen euro.

De klimaatimpact is -27 miljoen euro, voornamelijk in Centraal- en Oost-Europa, getroffen door een zachtere winter dan normaal.

De energieprijzen hadden een positieve netto-impact op de EBITDA van +€13 miljoen, gekoppeld aan de stijging van de verkoopprijzen van energie na aftrek van de stijging van de aankoopkosten (inclusief CO2 en diesel).

De prijzen van gerecycleerde materialen hadden een positieve netto-impact op de EBITDA van +36 miljoen € en hadden voornamelijk betrekking op kartonpapier in Frankrijk en Noord-Europa.

De prijssqueeze tussen het prijseffect op de omzet en de kosteninflatie bedroeg -€ 49 miljoen.

De bijdrage van kostenbesparingsplannen en synergieën bedroeg eind maart +108 miljoen euro, inclusief:

 • Het efficiëntieplan voor 87 miljoen euro dat voornamelijk betrekking heeft op operationele efficiëntie (tot 60%) en inkoop (30%) en geldt voor alle geografische gebieden: Frankrijk (30%), Europa exclusief Frankrijk (34%), de rest van de wereld (25%), hoofdkantoor (7%) en watertechnologieën (4%).
 • Synergieën gerealiseerd na de integratie van Suez voor 21 miljoen euro.
 • De geconsolideerde courante EBIT van de Groep op 31 maart 2022 bedroeg € 692 miljoen, een stijging van +18,0% bij constante perimeter en wisselkoers in vergelijking met 31 maart 2021 samen.

De stijging van de courante EBIT in vergelijking met 31 maart 2021 samen bedroeg +107 miljoen € (+18%) bij constante perimeter en wisselkoers en wordt voornamelijk verklaard door:

 • een sterke verbetering van de EBITDA (+103 miljoen € bij constante perimeter en wisselkoers).
 • na aftrek van de effecten van de aflossing van operationele financiële activa, iets hogere afschrijvingen in vergelijking met het eerste kwartaal van 2021.
 • een gunstig verschil op voorzieningen en andere, waaronder een toename van meerwaarden op industriële verkopen als gevolg van de verkoop van activa in Australië.

Het wisselkoerseffect op de courante EBIT was positief op +7 miljoen.

 • De netto financiële schuld bedroeg € 21.284 miljoen op 31 maart 2022, vergeleken met € 9.532 miljoen op 31 december 2021.

De belangrijkste elementen van de wijziging in de netto financiële schuld zijn als volgt:

 • de seizoensvariatie in de netto vrije kasstroom van -€ 451 miljoen.
 • de wijziging in de perimeter gekoppeld aan de overname van Suez voor een bedrag van -10.235 miljoen €, voornamelijk bestaande uit de financiële schuld
 • van de Suez-scope die op 18 januari 2022 inging voor een bedrag van -9.504 miljoen € en de overname van de Suez Groep op 18 januari , 2022 voor een bedrag van -9.318 miljoen euro na aftrek van de verkoop van een deel van de Suez Groep aan het consortium op 31 januari 2022 voor een bedrag van +8.018 miljoen euro.
 • netto financiële investeringen exclusief de acquisitie van Suez voor een bedrag van -€20 miljoen (inclusief acquisitiekosten en inkomende schulden).
 • de terugbetaling van de hybride schuld van Suez voor -513 miljoen euro
 • een ongunstig wisselkoerseffect van -€ 215 miljoen op 31 maart 2022.


**********

Vooruitzichten* werden bevestigd

Zonder uitbreiding van het conflict tot buiten het Oekraïense grondgebied, noch significante verandering in de energievoorzieningsomstandigheden in Europa, worden de vooruitzichten van de Groep voor 2022 bevestigd:

 • Solide organische omzetgroei
 • Kostenbesparingen van meer dan € 350 miljoen plus € 100 miljoen aan synergieën verwacht voor het eerste jaar van Suez-integratie
 • Organische EBITDA-groei tussen +4% en +6%
 • Huidig ​​nettoresultaat groepsaandeel ongeveer €1,1 miljard, een stijging van meer dan 20%, wat het positieve effect van ongeveer 10% op de huidige nettowinst per aandeel bevestigt**
 • Bevestiging van de stijging van de netto huidige winst per aandeel** van ongeveer 40% in 2024
 • Hefboomratio rond 3x
 • En dividendgroei in lijn met die van netto lopende winst per aandeel**

* tegen constante wisselkoersen
** WPA inclusief hybride kosten en vóór PPA

De Veolia Group wil het referentiebedrijf worden in ecologische transformatie. Aanwezig op vijf continenten met bijna 230.000 medewerkers, ontwerpt en implementeert de Groep nuttige en concrete oplossingen voor het beheer van water, afval en energie die helpen om de situatie radicaal te veranderen. Door middel van drie complementaire activiteiten draagt ​​Veolia bij aan het ontwikkelen van toegang tot hulpbronnen, het behoud van beschikbare hulpbronnen en de vernieuwing ervan.

In 2021 voorzag de Veolia-groep 79 miljoen inwoners van drinkwater en 61 miljoen van sanitaire voorzieningen, produceerde bijna 48 miljoen megawattuur en recupereerde 48 miljoen ton afval. Veolia Environnement (Paris Euronext: VIE) genereerde in 2021 een geconsolideerde omzet van € 28.508 miljoen. www.veolia.com

Belangrijke disclaimer:

Veolia Environnement is een aan Euronext Parijs genoteerd bedrijf en dit persbericht bevat "toekomstgerichte verklaringen" in de zin van de bepalingen van de Amerikaanse Private Securities Litigation Reform Act van 1995. Deze verklaringen zijn geen garantie voor de toekomstige prestaties van het bedrijf. Werkelijke resultaten kunnen wezenlijk verschillen van toekomstgerichte verklaringen als gevolg van een aantal risico's en onzekerheden, waarvan de meeste buiten onze controle liggen, waaronder: risico's die verband houden met de ontwikkeling van de activiteiten van Veolia Environnement in hoge mate die aanzienlijke menselijke en financiële middelen vereisen, het risico dat veranderingen in de prijs van energie en het niveau van belastingen de winst van Veolia Environnement zouden kunnen verminderen, het risico dat de overheid sommige van de met Veolia Environnement gesloten contracten zou kunnen beëindigen of wijzigen, het risico dat de overnames niet de winst zullen opleveren die Veolia Environnement hoopt te bereiken, de risico's verbonden aan de algemene voorwaarden die gewoonlijk in de verkoopovereenkomsten worden opgenomen, het risico dat naleving van de milieuwetgeving in de toekomst nog duurder kan worden, het risico dat wisselkoersschommelingen een impact zullen hebben negatieve invloed op de financiële situatie van Veolia Environnement zoals weerspiegeld in haar jaarrekening, resulterend in een prijsdaling van de aandelen van Veolia Environnement, het risico dat Veolia Environnement haar milieuaansprakelijkheid oploopt als gevolg van haar vroegere, huidige en toekomstige activiteiten, evenals zoals de andere risico's beschreven in de documenten die door Veolia Environnement zijn ingediend bij de Autorités des Marchés Financiers. Veolia Environnement heeft geen enkele verplichting of verbintenis om toekomstgerichte verklaringen bij te werken of te herzien. Beleggers en houders van effecten kunnen gratis kopieën verkrijgen van de documenten die door Veolia Environnement zijn ingediend bij de Autorité des Marchés Financiers van Veolia Environnement (www.veolia.com).