Fusie van Vigie SA (ex-Suez SA) met Veolia

PDF
CP - Fusion-absoption de Vigie SA (73.13 KB)
PDF
Press Release - Merger Vigie SA (85.41 KB)

Veolia kondigde vandaag aan dat het een fusieovereenkomst heeft ondertekend betreffende de fusie van Vigie SA (vroeger bekend als Suez SA) in Veolia. Het doel van deze fusie is de juridische structuur van de Veolia groep te vereenvoudigen en te rationaliseren.
Na het ruime succes van het door Veolia geïnitieerde overnamebod in contanten, dat de uitvoering van een verplichte uitkoopprocedure op 18 februari 2022 mogelijk maakte, bezit Veolia alle aandelen die het gehele kapitaal van Vigie SA vertegenwoordigen, en zal dit blijven doen tot de definitieve voltooiing van de fusie. 

De fusie zal daarom worden uitgevoerd onder de vereenvoudigde fusieregeling, zonder dat een vergadering van de algemene vergaderingen van Veolia1 of Vigie SA nodig is, zonder uitgifte of ruil van Veolia aandelen, en zonder tussenkomst van een onafhankelijke deskundige (expert indépendant), een fusie-auditeur (commissaire à la fusion) of een inbreng-auditeur (commissaire aux apports), overeenkomstig de geldende wet- en regelgeving.

De definitieve voltooiing van de fusie is gepland voor 31 oktober 2022, en blijft afhankelijk van de vervulling van de opschortende voorwaarden die in de fusieovereenkomst zijn bepaald. Uit boekhoudkundig en fiscaal oogpunt zal de fusie terugwerkende kracht hebben tot 1 januari 2022.

De fusieovereenkomst wordt gedeponeerd en bekendgemaakt bij de griffie van de Rechtbank van Koophandel van Parijs en gepubliceerd in het Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales (BODACC) en het Bulletin des Annonces Légales Obligatoires (BALO), en op de websites van Veolia en de Vennootschap (www.veolia.com). Bovendien zullen alle beschikbaar te stellen documenten en informatie beschikbaar gesteld worden in overeenstemming met de toepasselijke wet- en regelgeving.


Over Veolia
De Veolia Groep wil de maatstaf worden voor ecologische transformatie. Met bijna 220.000 medewerkers wereldwijd ontwerpt en implementeert de Groep baanbrekende oplossingen die zowel nuttig als praktisch zijn voor water-, afval- en energiebeheer. Via haar drie complementaire activiteiten helpt Veolia de toegang tot hulpbronnen te ontwikkelen, de beschikbare hulpbronnen te behouden en ze te vernieuwen. In 2021 voorzag Veolia 79 miljoen mensen van drinkwater en 61 miljoen mensen van afvalwater, produceerde bijna 48 miljoen megawattuur energie en verwerkte 48 miljoen ton afval. Veolia Environnement (Paris Euronext: Veolia Environnement (Paris Euronext: VIE) behaalde in 2021 geconsolideerde inkomsten van 28,508 miljard euro. www.veolia.com

1Onverminderd de toepassing van artikel L. 236-11 lid 2 van de Franse Handelswet, in welk geval de voltooiing van de fusie onderworpen zou zijn aan de goedkeuring van Veolia's Algemene Vergadering.