Definitieve uitslag van Veolia's vriendschappelijk overnamebod op Suez

PDF
CP - 10/01/2022 - Definitieve uitslag van Veolia's vriendschappelijk overnamebod op Suez (84.19 KB)

De Autorité des marchés financiers (AMF) heeft op maandag 10 januari het eindresultaat bekendgemaakt van het door Veolia geïnitieerde overnamebod op de aandelen van de onderneming Suez. Volgens de door Euronext Paris verstrekte informatie zijn 363.641.261 Suez-aandelen op het bod ingegaan. In totaal kan Veolia, op basis van het aantal uitstaande aandelen per 30 november 2021, 551.451.261 aandelen in handen krijgen, wat neerkomt op 86,22% van het kapitaal en de stemrechten van Suez.

In overeenstemming met de algemene regels van de AMF heeft Veolia verzocht om heropening van het bod voor een periode van 12 januari tot en met 27 januari 2022. Deze heropening zal aandeelhouders die hun aandelen nog niet hebben aangeboden, in staat stellen dit onder ongewijzigde voorwaarden te doen. 

Veolia bevestigt tevens haar voornemen om over te gaan tot het uitkoopbod en de schrapping van de notering van Suez-aandelen ingeval het aantal aandelen dat door de minderheidsaandeelhouders van Suez niet op het bod wordt ingebracht, na afloop van het heropende bod niet meer dan 10% van het kapitaal en de stemrechten van Suez vertegenwoordigt.

Veolia's aanbiedingsdocument, zoals goedgekeurd door de AMF op 20 juli 2021 onder visum nr. 21-338, is beschikbaar op de respectievelijke websites van de AMF (www.amf-france.org) en Veolia (www.veolia.com), en kan ook kosteloos op verzoek worden verkregen bij Veolia (21, rue La Boétie, 75008 Parijs, Frankrijk).