Juridische documenten

U kunt hieronder het overzicht raadplegen van onze juridische documenten.

Juridische documenten gerelateerd aan ophaling en verwerking van afval

Het gebruik van onze websites en applicaties (hierna de ‘Websites’) gaat gepaard met enkele rechten en plichten zoals worden bepaald in de Disclaimer, de Algemene Verkoopvoorwaarden, de Algemene Verkoopvoorwaarden van onze webshop, ons Privacy Statement, ons Cookie Statement en met alle andere rechten en plichten die op onze Websites staan vermeld.

Daarnaast zijn alle goederen en diensten die het voorwerp vormen van een overeenkomst met Veolia Belgium onderworpen aan de Algemene Verkoopvoorwaarden. Al onze bestellingen zijn op hun beurt exclusief onderworpen aan de Algemene Aankoopvoorwaarden. Bovenvermelde teksten vormen onze Juridische Documenten.

Onze Juridische Documenten gelden zowel voor ons, Veolia Belgium en elke Belgische onderneming behorend tot de groep Veolia, als voor u, de gebruiker met een gebruikersprofiel op (hierna ‘Gebruiker’) of de bezoeker van onze Websites. Zodra u gebruik maakt van of onze Websites bezoekt, erkent en aanvaardt u dat onze Juridische Documenten steeds en op uitsluitende wijze van toepassing zijn.

Veolia Belgium behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen aan de Juridische Documenten. Indien wij een schending van onze Juridische Documenten door de Gebruiker of bezoeker vaststellen, kunnen wij alle mogelijke maatregelen ter sanctionering en remediëring nemen.

De Juridische Documenten zijn te consulteren via onderstaande linken: