Veolia was samen met 170 actoren uit de energiesector aanwezig op een evenement, georganiseerd door Cluster Tweed.

 

Veolia was samen met 170 actoren uit de energiesector aanwezig op een evenement, georganiseerd door Cluster Tweed, om te praten over energieprestaties in commerciële gebouwen en de energietransitie. Het evenement werd geïntroduceerd door de minister van Energie en Klimaat Jean-Luc Crucke.

Hij bracht het onderwerp over de energiepact en de economische en technologische gevolgen ervan aan het licht. Dank aan de minister, de cluster en de verschillende sprekers voor deze belangrijke onderwerpen voor onze ondernemingen! 

Meer weten: https://www.veolia.be/nl/energie-efficientie-commerciele-gebouwen