ISO 50001, verkregen op het zuiveringsstation van Brussel-Noord: Aquiris.

 

"Dankzij de investering van alle Aquiris-medewerkers  hebben we de internationale standaard die de implementatievereisten voor energiemanagementsystemen bepaalt gehaald ", bevestigt Alexia de Cannière, Development & Process Support Engineer van het zuiveringsstation.

"Dankzij de sensibilisatie van het personeel omtrent klimaat- en milieukwesties, was het heel gemakkelijk om deze certificering te implementeren en voor het personeel zich aan te sluiten bij dit bedrijfsproject," vertelt Patrizia.

Het "Energieteam" van het station definieert en neemt de gepaste acties om de installaties van het station te optimaliseren door de uitvoering van verbeteringsprojecten en de monitoring van het verbruik en de productie van groene elektriciteit op de site.

 "Uiteindelijk was de codificatie en de implementatie van het documentairesysteem het moeilijkste", zegt Alexia.

Dit systeem, dat alle lagen van de hiërarchie overtuigt, "stelt ons in staat aspecten in overweging te nemen die we voorheen niet in overweging namen. Het maakt het mogelijk om het station voortdurend te verbeteren, met aanzienlijke gevolgen voor het milieu", vervolgt ze.

Kortom, dankzij het verkrijgen van een dergelijk certificaat, het opstellen van key performance indicators en de samenstelling van een team dat zich uitsluitend richt op het ondernemen van concrete acties en het investeren in elk individu, zet Veolia zich achter de slogan Resourcing the World.