De stad Eeklo en Veolia tekenen samen een concessieovereenkomst voor de bouw en exploitatie van een warmtenetwerk.

Op vrijdag 09/02/2018 ondertekende de stad  Eeklo een concessieovereenkomst samen met het consortium tussen Ecopower cvba - Veolia nv-sa voor de aanleg en exploitatie van een warmtenet in Eeklo. De burgercoöperatie en infrastructuurbeheerders gaan samen een warmtenet uitbouwen dat burgers en bedrijven in Eeklo van groene warmte zal voorzien. Het net wil onder meer de restwarmte benutten uit de IVM-verbrandingsoven in Eeklo.