Ons HR-beleid

Als belangrijke speler op het gebied van duurzame ontwikkeling zien we bij Veolia niet alleen de transformatie van het milieu, maar ook de ontwikkeling en handhaving van een doeltreffend en ambitieus sociaal model als onze bestaansreden. We zijn een menselijke onderneming die onze medewerkers verenigt rond sterke waarden en die - vanuit een volledig engagement in het heden - de toekomst voorbereidt voor onze medewerkers, klanten en burgers in de ruimste betekenis van het woord.


 

Optimale arbeidsomstandigheden bieden

Onze sociale betrokkenheid komt tot uiting in de prioriteit die wij geven aan gezondheid en veiligheid op het werk. Preventie van arbeidsongevallen en beroepsziekten, responsabilisering van werknemers en hun leidinggevenden voor gezondheid en veiligheid op het werk en evenwicht tussen werk en privéleven. Dankzij een kwaliteitsvolle werkomgeving kunnen onze werknemers zich doeltreffend inzetten voor onze industriële klanten, gemeenschappen en duizenden gebruikers die wij elke dag bedienen.

 

De diversiteit van onze werknemers: een belangrijke troef voor ons succes 

Als divers bedrijf dat openstaat voor de wereld, maakte Veolia van solidariteit een sterke prioriteit in zijn HR-beleid. Respect voor diversiteit, steun voor de meest kwetsbare werknemers en een actieve sociale dialoog maken deel uit van dit engagement. Overal waar wij actief zijn, bevorderen we gelijke kansen voor al onze werknemers en zorgen we voor degelijke leef- en werkomstandigheden.

 

Onze rol bevestigen als onderneming die zich inzet voor mens en milieu

Veolia onderneemt ook sociale actie door meermaals per jaar solidariteitsacties te organiseren in samenwerking met lokale non-profitorganisaties.

 

Onze initiatieven:

Op 24 april vindt de derde editie van "Women @ Work" plaats op de site van de slachthuizen in Anderlecht, een evenement specifiek gewijd aan vrouwen om hen beroepen voor te stellen die over het algemeen als "typisch mannelijk" worden beschouwd.
Veolia gaat de uitdaging aan om beroepen te combineren door samen te werken met Brussels Formation en Interface 3 om een gekwalificeerde opleiding in industriële elektriciteit voor vrouwen jonger dan 30 jaar aan te bieden.
Sinds 2008, wil men met de student solidariteitsprijs hogeschool studenten stimuleren om zich meer in te zetten voor projecten van algemeen belang.