Opleiding

Veolia Belux heeft besloten om nieuwe medewerkers een degelijke opleiding te geven en opleidingsparcours uit te stippelen. De vakgebieden van Veolia eisen een steeds grotere techniciteit en we moeten onze competenties permanent bijschaven. Door onze medewerkers permanent bij te scholen anticiperen wij op de evolutie van onze vakgebieden. Wij verstrekken opleidingen aan alle personeelscategorieën, van bij de aanwerving van een nieuwe medewerker tot aan het einde van zijn loopbaan.


De professionele competenties van onze medewerkers ontwikkelen

Opleidingen en bijscholingen zijn essentieel voor de kwaliteit van ons werk en de ontwikkeling van onze onderneming. Wij streven permanent naar overeenkomst tussen de competenties van een medewerker en de competenties die vereist zijn voor zijn functie, maar delen ook nieuwe knowhow zodat iedereen bij Veolia kan evolueren en zich kan ontplooien.

Een voorbeeld daarvan zijn de vele initiatieven die we hebben genomen op het vlak van opleiding, zoals de "pedagogische werven" waar wij jongeren aanmoedigen om zich te integreren in onze onderneming: wij geven hen een opleiding van drie maanden waarin theorie wordt afgewisseld met praktijk op het terrein.